Ruženec vyslobodzuje duše z očistca!

0
Jednej zbožnej žene zomrel brat. Bola jeho stratou veľmi zarmútená, tým bolestnejšie, že tento muž bol veľmi dobrým kresťanom. Vo sne uzrela Pátra Pia, ktorý ju utešoval slovami: "Pomodli sa 200 ružencov, a tvoj brat pôjde rovno do neba."

Žena sa prebudila a myslela si, že to bol len obyčajný sen. Avšak na ďalší deň sa vybrala za Otcom Piom. Sotva sa s ním stretla, bez toho, aby si spomenula na sen, s plačom sa ho pýtala, čo môže urobiť pre svojho brata, ktorý je v očistci.
Páter Pio hneď povedal: "A nepovedal som ti to dnes v noci? Pomodli sa 200 ružencov, a tvoj brat pôjde rovno do neba. "

Ruženec má tiež túto mimoriadnu moc: urýchliť vyslobodenie duší z očistca. Poskytuje dušiam veľkú úľavu a pomoc.
Keď raz Páter Pio chcel darovať jednej svojej duchovnej dcére ruženec, trasúcim sa hlasom jej povedal: "Zverujem ti poklad. Nauč sa ho využívať. Vyprázdnime očistec."


V aktoch blahorečenia svätého Jana Massiasa, dominikána, čítame, že sa mu na smrteľnej posteli zjavila Panna Mária a povedala mu, že ustavičnou modlitbou ruženca vyslobodil z očistca milión štyristotisíc duší. Pápež Gregor XVI. nariadil, aby toto číslo bolo zaznamenané v aktoch o blahorečení na povzbudenie všetkých ctiteľov svätého ruženca.

Svätá Terézia od Ježiša nám zanechala písomnú správu, že raz, keď sa začala modliť ruženec, ocitla sa v extáze a videla očistec ako veľkú ohradu, v ktorej duše trpeli v očistcovom ohni. Keď začala, už pri prvom Zdravas Mária ihneď zbadala, ako na duše padá chladná voda, aby ich osviežila. Rovnako tak pri druhom a pri treťom. Z toho pochopila, že ruženec prináša dušiam veľkú úľavu, a nechcela ho vôbec prerušiť.

Svätý Alfons preto ustavične odporúčal: "Ak chceme pomáhať dušiam v očistci, modlime sa za nich ruženec, ktorý im poskytuje veľkú úľavu."

Tiež svätý Anibal Maria di Francia tvrdí: "Keď sa za niektorú dušu v očistci modlíme ruženec, duša cíti, ako by plamene ochladli, a zakúšajú rajskú úľavu."

Svätý Dominik hovoril v jednej zo svojich kázní o dobrodení svätého ruženca pre duše v očistci. Jeden z poslucháčov sa tomu však začal vysmievať. V noci zbadal ohnivú priepasť a trpiace duše a videl, ako Panna Mária plná materského súcitu podáva dušiam zlatú reťaz, aby ich vytiahla z tejto priepasti. Bola to zlatá reťaz svätého ruženca.

Mimoriadnym apoštolom ruženca za duše v očistci bol svätý Pompilio Pirotti. Svojimi ružencami vstúpil do dôverného priateľstva s dušami v očistci, ktoré mu prejavovali vďačnosť za posilu, akú im poskytoval touto modlitbou. Táto dôvernosť došla tak ďaleko, že svätec pri modlitbe počul, ako duše odpovedajú druhou časťou Zdravas, Mária.

Akú veľkú lásku môžeme preukázať dušiam, keď sa za nich modlíme čo najviac ružencov!

Masima
Tags

Zverejnenie komentára

0 Komentáre
Prosím nespamujte. Všetky komentáre sú spravované Adminom. *Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Zverejnenie komentára (0)
To Top