O mariánskom zjavení u Tre Fontane z roku 1947

0
"Kto sa modlí, nemá strach z budúcnosti," tieto povzbudivé slová tvoria súčasť posolstva mariánskeho zjavenia, ku ktorému došlo 12. apríla 1947 neďaleko trapistického opátstva Tre Fontane v Ríme. Až tento rok na jar (pozn. rok 2016) však bolo publikované úplné znenie tohto posolstva spolu so životopisom jeho omilosteného príjemcu menom Bruno Cornacchiola. Jeho vydanie značne zahýbalo knižným trhom a stalo sa dokonca témou najsledovanejšieho diskusného programu (Porta a porta) prvého programu talianskej verejnoprávnej televízie. 

Dôvodom tohto záujmu je obsah posolstva, ktoré môže vzbudzovať posvätnú bázeň, pretože predpovedá veci, ktoré - ako sa zdá - nadobúdajú na zrozumiteľnosti práve v tejto dobe. Kniha s názvom Vizionár (Il veggente. Il Segreto delle Tre Fontane, sálanie, 2016, stran 235) opatrená doslovom kardinála Jose Saraiva Martinsa, emeritného prefekta Kongregácie pre svätorečenie, je dielom talianskeho novinára Saverio Gaeta, šéfredaktora najčítanejšieho katolíckeho periodika Famiglia Cristiana. Autor mal k dispozícii všetku historickú dokumentáciu, posolstvá, ktoré sú uložené v archívoch Kongregácie pre náuku viery, osobné zápisky a denníky vizionára od roku 1936 až do jeho smrti.

Na pravdu Božiu bol Bruno Cornacchiola povolaný roku 2001 krátko pred udalosťami 11. septembra, o ktorých mal akúsi predtuchu, ktorú okrem tušenia mnohých iných historických udalostí zaznamenal vo svojom denníku.

Bruno Cornacchiola bol niekoľkokrát prijatý pápežom Piom XII., ktorý vierohodnosť mariánskeho posolstva okamžite prijal a dokonca dovolil Cornacchiolovi, aby posolstvo šíril. Vizionár založil katechetické spoločenstvo (SACR) a dokonca života vedľa svojho zamestnania električkára, ktorým sa živil až do svojho dôchodku, stihol predniesť v Taliansku a v zahraničí viac ako 5 tisíc prednášok.

Ukážkou jeho výrečnosti je jeho odpoveď na otázku predsedu vyšetrujúcej cirkevnej komisie rímskeho vikariátu z júna roku 1947. Ten sa spýtal, či vizionár nikdy neuvažoval o tom, že sa mu mohol zjaviť diabol?
Cornacchiola monsignorom odpovedal: "Hm. Ak ten, kto sa mi zjavil, aby mi povedal, že sa mám vrátiť do katolíckej cirkvi, je diabol, potom asi sám konvertoval a cirkev už nie je potrebná, peklo je zatvorené, boj medzi Kristom a Satanom skončil. Potom ani vy už nemusíte slúžiť, môžete to tu zavrieť a odísť. Ak však diabol nekonvertoval a poslal ma za vami, znamená to, že ste s ním zajedno, a ja som na tom bol lepšie pred tým, keď som bol mimo"(Il Veggente, str.55). 
Rímsky vikariát dal krátko potom povolenie, aby na mieste mariánskeho zjavenia bola postavená kaplnka, ktorej dal Ján Pavol II. roku 1997 titul Santa Maria del Terzo Millenio.


Teraz teda konečne niečo z obsahu posolstva, ktoré od Panny Zjavenia, ako sa "Krásna Pani" sama definovala, ktoré prijal Bruno Cornacchiola:

"Celá Cirkev zakúsi strašnú skúšku, aby bola očistená od hniloby, ktorá prenikla medzi jej služobníkov, zvlášť žobravé rády: skúšku mravnú a skúšku duchovnú. V čase určenom nebeskými knihami sa kňazi aj laici ocitnú v nebezpečnom zlomovom bode zblúdilého sveta, ktorý rozpúta všemožné útoky: falošné ideológie, falošné teológie. Bude znesvätená Eucharistia a prestane sa veriť vo skutočnú prítomnosť môjho Syna"(str. 81-82).

"Ľudstvo zablúdilo, pretože už nemá, kto by ho úprimne viedol v spravodlivosti. Počujte! Vy však takého máte, vždy počúvajte Otca v pápežovi, a máte Krista vo Svätom, rýdzom, bezúhonnom, vernom a živom kňazovi a útechu Ducha Svätého, vo svätých a rýdzich sviatostiach v cirkvi svätých" (str.82).

"Nadídu dni bolestí a smútku. Od východu príde mocný ľud, vzdialený od Boha, a rozpúta hrozný útok, rozbije všetko sväté i posvätné, až mu to bude dovolené. Buďte jednotní v bázni: láske a viere, láske a viere, aby ste žiarili svätosťou ako nebeské hviezdy. Modlite sa veľa a nájdete úľavu. Buďte silní v Skale, konajte pokánie z čírej lásky, v poslušnosti strážcovi nebeského dvora na zemi (pápežovi - pozn. Autora), aby ste premenili hriešne telo, z hriechu na svätosť." (str.83).

"Svet vstúpi do ďalšej vojny, ešte neľútostnejšej ako tie predchádzajúce; najviac bude zasiahnutá večná Skala (Rím - pozn. autora), aby sa stala útočiskom svätých vyvolených Bohom, a žijúcich na jeho tróne lásky" (str. 84).

"Svätosť Otca (mienený opäť pápež - pozn. Autora) vládnuceho na božskom tróne lásky bude trpieť až na smrť, krátko, niečím, čo sa stane počas jeho vlády. Po ňom príde vládnuť ešte niekoľko ďalších: ten posledný, svätec, bude milovať svojich nepriateľov zjavne, vytvorí jednotu lásky a uvidí víťazstvo Baránka."


Masima
zdroj: vaticana.cz
Tags

Zverejnenie komentára

0 Komentáre
Prosím nespamujte. Všetky komentáre sú spravované Adminom. *Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Zverejnenie komentára (0)
To Top