Litánie k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

0
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Bože, náš nebeský Otče, zmiluj sa nad nami.
Bože Syn, Vykupiteľ sveta,
Bože Duchu Svätý,
Bože v Trojici jediný,


Srdce Máriino, oroduj za nás.
Srdce Máriino, prvé po Srdci Božom,
Srdce Máriino, zjednotené so Srdcom Kristovým,
Srdce Máriino, nádoba Ducha Svätého,
Srdce Máriino, svätyňa Trojice,

Srdce Máriino, svätostánok vteleného Slova,
Srdce Máriino, bez poškvrny počaté,
Srdce Máriino, milosti plné,

Srdce Máriino, požehnané medzi srdcami,
Srdce Máriino, trón slávy,
Srdce Máriino, priepasť pokory,
Srdce Máriino, obeť lásky,

Srdce Máriino, spolutrpiace muky kríža,
Srdce Máriino, útecha skľúčených,
Srdce Máriino, útočisko hriešnych,
Srdce Máriino, nádej umierajúcich,
Srdce Máriino, trón milosrdenstva,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa: Milosrdný Bože, Ty si naplnil nepoškvrnené Srdce Panny Márie rovnakými citmi zľutovania a nežnosti voči nám, akými je preniknuté Srdce Ježiša Krista, Tvojho a jej Syna. Daruj nám všetkým, ktorí teraz vzývame toto panenské Srdce, aby sme pre jeho zásluhy dosiahli trvalého zjednotenia so srdcom jej aj Synovým. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Masima

Tags

Zverejnenie komentára

0 Komentáre
Prosím nespamujte. Všetky komentáre sú spravované Adminom. *Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Zverejnenie komentára (0)
To Top