Maria Simma: Peklo a satan

Maria, prečo jestvuje satan?
Boh chcel svojich anjelov vyskúšať a keď to urobil, niektorí, vedení Luciferom, ktorý má aj mnoho ďalších mien, mu s pýchou povedali „nie“. bol to najkrajší a najinteligentnejší zo všetkých anjelov a chcel veci podľa seba, a nie podľa Boha.

Aké postoje nášho srdca nás môžu priviesť k definitívnemu zatrateniu našej duše?
Tvrdohlavé, arogantné a pyšné odmietanie prijať milosti a lásku, ktorú dostávame, a robiť tak do poslednej chvíle života. A myslím nielen Božiu lásku, ale lásku od iných ľudí.

Aké sú dôsledky pre ľudí, ktorí sú aktívni v okultných praktikách? Aký ťažký trest ich očakáva po smrti?
To je rôzne. Je veľký rozdiel medzi poznaním, že všetko je od satana, a nevedomosťou, naivnosťou alebo nezrelosťou. Ak to robia vedome a s poznaním, dôsledky budú obrovské. Ak to však robia en z nevedomosti, bude to menej kruté. Avšak v každom prípade sa musia z toho vyspovedať, a preto aj zrieknuť sa špecificky a menovite. Čím hlbšie boli v tom ponorení, tým skúsenejší musí kňaz. Ale tiež sa obávam, že mnohí kňazi dnes nemajú o tom vedomosti a niektorí sú dokonca aj sami namočení v okultných praktikách. Dôsledky pre nich budú zvlášť nevysloviteľné, pretože nesú oveľa väčšiu zodpovednosť.


Oklamal vás niekedy satan zamaskovaný ako úbohá duša?
Áno, stalo sa to. Môj kňaz vždy hovorí: „Prijmi každú dušu, aj keby od teba potrebovala veľa utrpenia. Pán ti vždy dá dosť sily. Nikdy neodožeň žiadnu dušu.“ Ale raz prišla duša a povedala mi, aby som ďalšiu neprijala. Preto som sa spýtala: „Prečo nie?“ 
„Bude potrebovať tak veľa utrpenia, že to nebudeš môcť vydržať.“ 
„Prečo by potom Pán dovolil, aby ku mne prišla?“ 
Potom povedala veľmi prísne: „Lebo Boh bude skúšať, či si poslušná, alebo nie si!“ 
To ma zmiatlo a naplnilo obavou a keď sa niečo také stane, volám na Ducha Svätého. Až potom vysvitlo že to môže byť Zlý. Pokropila som priestor svätenou vodou a prikázala som: „Ak si satan, prikazujem ti v mene Ježiša Krista, Pána, aby si odišiel.“ A on zmizol.

Objavil sa vám aj inokedy ako zamaskovaný?
Áno, dosť často a vždy, aby narobil zmätok. Raz ako kňaz, inokedy ako matka predstavená z kláštora v Halle. V oboch prípadoch sa mi snažil povedať, aby som stiahla svoj sľub Panne Márii. Veľmi ťažký bol najmä Veľký týždeň v roku 1954. V tom týždni ma takmer presvedčil, že som v pekle, keď tu v mojej izbe bolo všetko ako v plameňoch a explóziách. 
Potom som v decembri toho istého roku cítila páliace rany a strašný zápach z pekla, spolu s absolútnou osamelosťou, a nevšimla som si pri sebe žiadnu dušu. Potom sa to všetko zrazu stratilo.

Čo ešte by sa mohol snažiť proti vám robiť?
Och, čo sa mu zachce. Stalo sa, že som odišla na sériu prednášok s teplotou 40°C, ale vedela som, že som sa nemala kde nakaziť. Ignorovala som to a keď sa prednáška mala začať, cítila som sa dobre, ako vždy.

Aký mocný je satan a do akej miery sme pred ním chránení našimi dobrými skutkami a naším anjelom strážcom?
Ó, táto ochrana je veľmi silná. Bez nej by nás satan všetkých veľmi rýchlo vyzabíjal. Poviem vám, čo sa stalo kňazovi veľmi svätého života v kláštore v Bludenzi, neďaleko odtiaľto. A vy by ste možno volali na pomoc duš pri riešení zločinu. Tento muž bol najstarší v komunite a bol aj predstaveným kláštora. Veľa sa modlieval a robil tak veľa dobra, že často bol príčinou žiarlivosti a posmeškov zo strany mladších a menej sa modliacich kňazov.
V jeden večer dvaja z mladších mužov išli do svojich izieb, keď prechádzali okolo jednej z hlavných budov a v pivnici uzrelo svetlo. Pretože bolo už veľmi neskoro, svetlo ich prekvapilo a tak sa išli pozrieť, to je dolu. Vstúpili do pivnice a s hrôzou tam našli tohto starého a veľmi milovaného kňaza mŕtveho. Našli ho visieť za krk z kľučky dverí. Nohy mal vystreté, ako keby sedel, ale napriek tomu bol niekoľko centimetrov nad podlahou. Zavolali políciu a celý kláštor bol týždne hore nohami. Všetkých kňazov vypočúvali, pretože všade bolo známe, že si ho často doberali kvôli jeho blízkosti k Bohu v ustavičnom modlitbovom živote a nikdy nekončiacich dobrých skutkoch. Dlhé vyšetrovanie neprinieslo žiadne výsledky a celá oblasť tým bola vyvedená z miery.
Potom sa táto udalosť dostala ku mne a ja som súhlasila, že sa na to spýtam úbohej duše. Odpoveď prišla veľmi rýchlo, pretože sa za neho modlili toľkí ľudia a celý kláštor bol z toho v šoku. Odpoveď znela: „Panna Mária sa zjavila tomuto kňazovi a spýtala sa ho, či by prijal satanovu schopnosť zabiť ho. A keby tak urobil, bolo by to ako náhrada za mnohé duše, ktoré sa mu zapredali. A on to prijal.“
S touto odpoveďou som išla do kláštora, kde všetci, vrátane polície, boli zvolaní na určený čas. Pred všetkými som tam nahlas prečítala túto odpoveď. V tichu, ktoré nasledovalo, si jeden kňaz nahlas a zhlboka vzdychol a ja som sa spýtala, čo sa stalo. Prišiel vpred so slzami v očiach a z vrecka vytiahol kus papiera. Vysvetlil nám, že ho našiel vo vrecku kňaza v ten večer, keď ho našli. Otvoril ho, ukázal ho celej miestnosti, že to ručne napísal zosnulý kňaz, a prečítal jeho obsah: „Panna Mária sa mi ukázala a spýtala sa ma, či by som prijal satanovu schopnosť zabiť ma. Ak to urobím, bude to ako náhrada za mnohé duše, ktoré sa mu zapredali. Prijal som to.“

Kedy sa stalo a poviete mi meno tohto mimoriadneho muža, ktorý súhlasil obetovať svoj život za ľudí, ktorých nikdy nepoznal a ktorí sa zaoberali okultnými praktikami?
Isteže. Stalo sa to koncom 80. Rokov a volal sa otec Joseph Kalosans. Muž, ktorý je taký dobrý a odvážny, je určite veľmi mocným príhovorcom za nás.

Čo vlastne oklame ľudí dneška a zavedie ich smerom k okultizmu?
Nuž, vždy jestvuje atraktívny a zdanlivo nevinný nástroj, ktorý ľudí najprv otvorí týmto aktivitám. Dnešná televízia je zodpovedná za väčšinu z toho. Stala sa oltárom uprostred 95% obývačiek v dnešných domoch Západu. V nich sú deti neustále bombardované pokušeniami financií, materializmom, sexom, násilím a mocou. A medzi týmito programami sa ukazujú okultné praktiky ako hry a nevinné zábavky, ku ktorým sú pripojené  veľké sľuby. Aj dnešná hudba  je prostriedkom, ktorým sa tento proces môže začať.
Rodičia, ktorí svojim deťom dovolia sedieť pred týmto oltárom hriechu každý deň a večer, odovzdávajú ich satanovi veľmi rýchlo a účinne. Ale nechápte ma nesprávne, nie všetko v televízii je zlé, len sa rýchlo zmení na zlo, keď ju rodičia veľmi pevne neovládajú.

Jestvuje nejaký hriech, ktorý Ježiš neodpúšťa?
Áno, jestvuje. Je to rúhanie sa Duchu Svätému. Tento hriech neodpustí. Znamená hovoriť mu „nie.“ keď človek hovorí „nie“ jeho svetlu, láske, milosrdenstvu a odpusteniu opakovane celú cestu života až do smrti. S nekonečným Božím milosrdenstvom sa ľudia môžu VŽDY z tohto postoja dostať – ak chcú, ale musia chcieť. Nik iný to za nich nemôže urobiť, ani to za nich neurobí. Musia to chcieť. Boh s našou vôľou nemanipuluje. 
Duše mi povedali, že každý človek má v poslednej chvíli pri smrti rovnakú možnosť povedať „áno“. Či je to dlhá pomalá choroba, ktorá ich vezme zo sveta, alebo guľka do mozgu, všetci dostanú tie isté dve-tri minúty na to, aby povedali Bohu „áno“. A LEN vtedy, ak sa celý čas držia svojho „nie“, sú zatratení a musia naveky trpieť v pekle. 
Boh nás nebude tlačiť, aby sme zmenili svoje „nie“, a satan nikdy nemôže zmeniť naše „áno“. Toto je ďalší dôvod, prečo nemôžeme nikoho posudzovať alebo hádať, kde kto skončil. Nikdy nevidíme presne, čo sa udeje medzi dušou a Bohom v tých chvíľach, hoci pri smrteľnej posteli môžeme byť svedkami relatívneho pokoja alebo naopak.

Čo mi môžete povedať o satanovi a ho aktivitách v týchto dňoch?
Satan nebol nikdy taký silný a taký aktívny ako dnes. 20. storočie sa nedá porovnať so žiadnym iným, keď ide o odpad od viery, vraždy, nenásytnosť po peniazoch a moci, nenávisť, neodpúšťanie a nedostatok modlitby. Bolo to JEHO storočie. Je taký aktívny preto, lebo vie, že je pred nami veľká udalosť, ktorá poslúži obráteniu ľudstva. Vie, že jeho moc sa čoskoro veľmi oslabí a vždy najviac vreští predtým, ako je porazený.

Keď sú duše zatratené, čo sa stane s ich anjelom strážcom?
Ach, aj oni sa, podobne ako anjeli duší v očistci, vrátia do neba a dostanú úlohu strážcu len raz. 

Ak Boh odpúšťa vrahom, ak sú potom hriechy, ktoré nám vyslúžia najdlhší čas v očistci?
Všetky hriechy môžu byť odpustené, okrem rúhania sa Duchu Svätému. Ale hriechy, kvôli ktorým sú duše v očistci najdlhšie, sú vo všeobecnosti hriechy proti láske, to znamená nepriateľstvo, tvrdé srdce a rozvod. Tiež nedostatok aktívnej viery, keď človek jednoducho nechce veriť a koná proti viere. A potom amorálnosť. V minulosti to bol jasný nedostatok viery, ktorý ľuďom prinášal najväčšie utrpenie v očistci, ale v tejto dobe je ním amorálnosť.

Má satan dovolenie útočiť na nás počas zomierania?
Niekedy áno, ale dostávame aj milosť vydržať jeho útok. Ak človek nechce, aby vstúpil, potom satan nemôže nič urobiť.

Niekedy sa zdá, že satan má obrovskú moc, až sa ľudia môžu pýtať, aký rozdiel je medzi ním a Bohom. 
Všetci sa môžeme v každej chvíli rozhodnúť, či budeme agentom pre satana, alebo pre Boha. Vo všetkom, čo robíme, musíme volať k Bohu. A môžeme urobiť veľmi veľa preto, aby sme sa zabezpečili pred satanovým zovretím. Boh pozná naše myšlienky, satan nie – okrem tých, ktoré satan vkladá do našej mysle.
Satan robí veľký pokrok počúvaním toho, čo hovoríme, a sledovaním našich skutkov a neskôr zaútočí na tie slabosti, ktoré v nás takto objavil. Ticho je nám vždy na úžitok.
Boh si želá, aby sme si boli vždy vedomí svojej hriešnosti a preto zotrvávali v pokore a v tichu. Ticho osamote s Bohom je samo osebe veľkou modlitbou.
Len SPOVEĎ blokuje satana v poznaní našich hriechov. Je správne, ak povieme, že sme to my, ktorí satanovi dávame jeho práva. Boh je pokorný, tichý a jemný. Satan je pyšný, hlučný a drsný vždy si pamätajme, že boli stvorení na Boží obraz a podobu, preto musíme vedome a ustavične zápasiť, aby sme boli takí, akých nás chce mať -  s ním.

Maria, kde v modernej dobe západnej spoločnosti urobil satan najväčšie prieniky, ktoré väčšine z nás môžu byť relatívne neznáme?
Satan je všade – v Cirkvi, v  práve, medicíne, vo vede, v  médiách a v umení. Ale je oblasť, v ktorej hrá najväčšiu rolu on – sú to banky. Umožnila to nenásytnosť Západu a len Boh má silu zastaviť to.

Ak satan tak veľmi nenávidí, keď sa modlíme, čo je podľa vás jeho najbežnejší spôsob, ako bráni ľuďom modliť sa?
Na to znova používa pýchu človeka. Niekto, kto sa nikdy predtým nemodlil, a preto o modlitbe nič nevie, sa bude cítiť urazený, keď mu ktosi povie: Budem sa za teba modliť. Viedli ho nesprávne – aby si myslel, že jeho život je v poriadku a preto od nikoho nepotrebuje modlitby. 
Je to trik pre myseľ a obrovská lož.
Na svete neexistuje žiadna osoba, ktorá by súrne nepotrebovala príhovor iných. Modlitba im prináša Boha, aj keď o tom nevedia. Moc modlitby je obrovská a modliť sa znamená robiť to najlepšie, čo môže jeden človek urobiť pre iného človeka.

Maria Simma zomrela 19. marca 2004

vložil: SiMa

Zverejnenie komentára

0 Komentáre