Démonické videnie, ktoré bolo inšpiráciou pre zloženie modlitby k sv. Michalovi

Podľa Kevina Symondsa, autora „Pápež Lev XIII. a modlitba k sv. Michalovi“, sa vízia u pápeža vyskytla v rokoch 1884 až 1886 a konala sa počas slávenia svätej omše. O tejto príhode existuje niekoľko zápisov a v poniektorých sa píše, že pápež bol počas vízie bledý a ustrašený.

Vtedajší kardinál, ktorý sa súkromne poznal so sekretárom pápeža vysvetľuje, že pápež Lev XIII. mal naozaj víziu démonických duchov, ktorí sa zhromažďovali vo Večnom meste (Rím). Z tejto skúsenosti pochádza modlitba, ktorú pápež chcel, aby sa ju modlila celá Cirkev.

Postupom času sa na verejnosti začalo objavovať niekoľko prikrášlení, týkajúcich sa vízie, ktoré tvrdili, že pápež Lev XIII. bol svedkom rozhovoru medzi Ježišom a Satanom. Popularita príbehu zašla dokonca tak ďaleko, že zaznamenáva dialóg vedený medzi nimi a zvyčajne je opísaný nasledovne:
Satan hovorí Ježišovi: „Môžem zničiť tvoju Cirkev.“
Ježiš odpovedá: „Môžeš? Potom choď a urob to.“
Satan: „Aby som ta urobil, potrebujem viac času a väčšiu moc.“
Ježiš: „Koľko času? Koľko moci?“
Satan: „Sedemdesiatpäť až sto rokov a väčšiu moc nad tými, ktorí sa odovzdajú mojej službe.“
Ježiš: „Máš čas, budeš mať moc. Rob s nimi čo chceš.“
Rozhovor pripomína prológ k biblickej knihe Jób, v ktorej satan žiada Boha a dostáva povolenie k pokúšaniu viery spravodlivého Jóba. Napriek tomu, že sa dialóg stal stredobodom „populárnej legendy,“ pre historický fakt to nie je žiadny pevný základ. 
Z čohokoľvek, čo sa počas vízie pápeža Leva XIII. stalo, zdá sa byť istotné iba to, že víziu mal a to, čo v nej videl, nebolo príjemné, aj preto ho podnietilo k rýchlemu zloženiu modlitby k svätému Michalovi a k žiadosti, aby sa ju veriaci modlili na konci svätých omší.


Pápež žil v zvlášť búrlivých časoch a veril, že je potrebná modlitba na rozptýlenie temnoty, ktorá visí nad celým svetom.

Dlhšia verzia modlitby k sv. Michalovi, niekedy známa aj ako exorcizmus, hoci nebola určená na použitie v skutočných rituáloch exorcizmu, bola o tri roky neskôr schválená pápežom v dvoch verziách: jedna pre duchovenstvo a jedna pre laickú modlitbu.

Sv. Michal archanjel bol vždy známy ako silný sprostredkovateľ proti zlu najmä preto, že v knihe Zjavenia je zaznamenaný ako: Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. (Zjv 12, 7-9) 

Odvtedy, čo pápež Lev XIII. zložil modlitbu k sv. Michalovi, je aj naďalej základnou katolíckou modlitbou a modlitbou, ktorú mnohí exorcisti odporúčajú každému, kto potrebuje bojovať proti prítomnosti zla vo svojom živote.

Modlitba Leva XIII.: 
Slávne knieža nebeských vojsk, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam,
proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
A anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti a ešte sa stále plazí po zemi,
aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi.
Ale tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru.
Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem
a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše,
ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou
a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania
a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti.
Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev,
nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen. 

Kratšia verzia: Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre