Dlhá a významná modlitba za úbohé duše

Najsvätejšia Trojica, všemohúci večný Bože, raz si svätému farárovi z Arsu umožnil uvidieť krásu ľudskej duše. Bola to explózia krásy a svetla, ktorá prekonáva všetku ľudskú schopnosť chápať, a Ján Mária Vianney by bol zomrel na mieste, keby si ho neudržal pri živote.

Ako je možné, že ľudská duša je taká prekrásna? Jednoducho preto, lebo každá duša je tvoja myšlienka, odraz tvojej nádhery, a preto, lebo si ju stvoril na svoj obraz a podobu, jedna sa líši od druhej, každá má nezameniteľné črty a zásluhy.

Ako rýchlo osoba, oslabená dedičným hriechom, stráca svoju nevinnosť, ako dovoľuje, aby ju priťahovalo raz dobro, raz zlo, raz Boh, inokedy diabol, a ako často končí v protirečení a zamotá sa v sieti zla a ťažkej viny. Ale ty opakovane vystieraš svoju odpúšťajúcu ruku k nám v každej situácii, keď môžeme vstať a zažiť tvoje odpustenie. Ale aj potom, keď nám odpustíš, nie sme uchránení od hrdze hriechu a odčinenia všetkých našich vín. 

Podľa slov svätého Pavla sme očistení akoby „ohňom“ a podľa slov tvojho Syna niet návratu z miesta očisťovania, kým „nesplatíme všetko do haliera“.

Duše v očistci poznajú tvoju večnú dokonalosť, vedia, že nenávidíš hriech, vedia, že žiješ v neprístupnom svetle a žiadna duša by sa neodvážila – aj keby mohla, postaviť sa pred teba, keď je na nej aj tá najmenšia škvrna hriechu. Túžba po tebe ich spaľuje ako oheň a ony sami horia, aby boli očistené v ohni tvojej lásky, tak ako sa v ohni čistí železo.

Otče v nebi, tvoj Syn Ježiš nám dovolil nazývať ťa Ockom, drahým Otcom. Ty miluješ svoje deti a poslal si svojho Syna, aby nás zachránil.


Otče, zmiluj sa nad úbohými dušami v očistci. Za ne ti obetujeme bolestné a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a Najsvätejšiu krv tvojho Syna Ježiša. Z hĺbky srdca ťa prosíme, skrze zásluhy tvojho Syna, skráť čas ich očisťovania, zotri ich slzy, ako je napísané vo Svätom písme, priviň si ich už čoskoro k svojmu Srdcu a ponechaj si ich vo svojom lone naveky.

Ježišu, Syn Otca, ty si sa stal človekom skrze Blahoslavenú Pannu Máriu, stal si sa naším bratom a odišiel si do neba, aby si nám pripravil miesto. Zmiluj sa nad dušami v očistci, obmy ich svojou krvou, odčiň ich zlyhania skrze svoje zásluhy a uznaj ich mená pred svojím Otcom, pred všetkými anjelmi a svätými v nebi.

Duchu Svätý, ty, ktorý vychádzaš od Otca a Syna, si treťou osobou Trojice. Otec nás stvoril, Syn nás vyslobodil a ty, Duchu svätý – ty si nás urobil svätými. Preto očistec bol tvojím výtvorom, tvojim horiacim duchom božskej lásky. Ty ich očisťuješ, lebo ich miluješ. Ty duše očisťuješ lebo ich chceš urobiť krásnymi, tak ako ich Boh stvoril. Duchu Svätý, na Božiu počesť ich urob „novým stvorením“ (Gal 6, 15), urýchli ich posvätenie a očistenie, lebo z každej duše, ktorá môže vstúpiť do nebeskej blaženosti v novonadobudnutej nevinnosti, sa radujú všetci anjeli a svätí.

Najsvätejšia Trojica, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý, my sme bojujúca Cirkev na zemi, vrúcne ťa prosíme za trpiacu Cirkev v očistci, za našich bratov a sestry na mieste očisťovania, vypočuj naše modlitby, aby sa mohli aj ony prihovárať za nás u teba. Amen.

Arnold Guillet

vložil: SiMa

Zverejnenie komentára

0 Komentáre