Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Fatimská Panna Mária, Matka Božia, 
útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva:
zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu 
so všetkým, čo som a čo mám.

Prostredníctvom tvojho Nepoškvrneného Srdca sa chcem 
úplne obetovať tvojmu najmilšiemu Synovi, 
Ježišovi Kristovi na službu jeho Cirkvi a za spásu hriešnikov.

Dobrá Matka, 
prijmi ma pod svoju materinskú ochranu takého, aký som, 
a urob ma takým, akého ma Ty chceš mať. 
Zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev. 
Pomáhaj mi premáhať všetky pokušenia, ktoré na mňa doliehajú, 
aby som si zachoval(a) čistotu duše i tela. 
Nech je tvoje Nepoškvrnené Srdce mojím útočišťom a cestou, 
ktorá ma vedie k Bohu. 
Chcem žiť s tebou a s tvojou pomocou chcem plniť 
všetky svoje záväzky, ktoré som prijal(a) svojím krstným 
a sekulárnym zasvätením.

Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil(a) 
a obetoval(a) za obrátenie hriešnikov a na uzmierenie za hriechy 
proti tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

V spojení s tebou chcem žiť v oddanosti Najsvätejšej Trojici. 
Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen.

Imprimatur č. 641/2006 
V Nitre 31.5.2006, Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár

vložil: SiMa

Zverejnenie komentára

0 Komentáre