Korunka zvelebovania Boha

Bože, príď mi na pomoc.
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.


1. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom cherubínov, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

2. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom serafínov, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

3. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom trónov, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

4. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom panstiev, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

5. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom mocností, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

6. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom síl, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

7. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom kniežactiev, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

8. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom archanjelov, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

9. Vzdajme náležitý hold Pánovi, Kráľovi anjelov.
    So svätým Michalom, archanjelom, a zborom anjelov, 
    velebíme ťa, Bože. (3x)
    Svätý Michal, archanjel, zvestovateľ Božej slávy, 
    oroduj za nás u Božieho Syna.

So svätým Michalom, archanjelom,
zvelebujeme ťa, Pane, na všetkých oltároch sveta.

So svätým Gabrielom, archanjelom,
ďakujeme ti, Bože, za dielo vtelenia.

So svätým Rafaelom, archanjelom,
prosíme za ľud putujúci do nebeského kráľovstva.

So svojimi anjelmi strážcami,
odprosujeme ťa, Pane, za naše hriechy.

Archanjeli, anjeli, tróny a panstvá, kniežactvá  sily, nebeské mocnosti, cherubíni a serafíni,
zvelebujte Pána naveky. Amen. 

Masima

Zverejnenie komentára

1 Komentáre