Aktuálne

Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou

Podľa informácie, ktorú priniesol katolícky portál La nuova bussola quotidiana. Pápež Ján Pavol II. – vyhlásený za svätého 27. apríla 2014 - predpovedal islamskú inváziu do Európy: „Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.“

Víziu zverejnil Mons. Mauro Longhi počas konferencie, ktorá sa konala 22. októbra 2017 v deň, kedy Katolícka cirkev oslavuje tohto poľského svätca. "Stalo sa to v pustovni sv. Petra a Pavla v obci Bienno v údolí Val Camonica (okres Brescia, región Lombardia, severné Taliansko) v marci 1993," upresnil.


„Uprene som sa naňho zahľadel, myslel som si, že by mohol niečo potrebovať“ – hovorí Mons. Longhi, dlhoročný priateľ Jána Pavla II. – Pápež si všimol, že na neho pozerám, ruka sa mu zatriasla, už to bol začiatok jeho parkinsona“. 
„Milý Mauro, je to staroba ...“ a ja nato: „Ale, Vaša Svätosť, vy ste ešte mladý...“ 
A potom to prišlo: mystická pápežova vízia: Wojtyla zmenil tón hlasu a zdôveril sa mi s jednou zo svojich nočných vízií. 
Povedal: „Pripomeň to tým, ktorých stretneš v Cirkvi tretieho tisícročia. Vidím Cirkev postihnutú smrteľnou morom. Hlbšia a bolestivejšia ako tie terajšieho milénia. Volá sa islamizmus. Napadnú Európu. Videl som hordy, ktoré prišli od západu po východ.“

Wojtyła, podľa svedectva Mons. Longhiho – označil aj krajiny, z ktorých táto invázia bude pochádzať: Maroko, Lýbia, Egypt a ďalšie „až po krajiny východu“. 

Svätý Otec monsignorovi Longhimu zdôraznil: „Obsadia Európu, Európa bude jedna pivnica, len starý pozostatok, súmrak, pavučiny, rodinné spomienky. Vy, Cirkev kostol tretieho tisícročia, musíte odolať tejto invázii. Ale nie so zbraňami, tie nebudú stačiť, ale s vašou viera, ktorú musíte dôsledne žiť.“

Z tejto vízie sv. Jána Pavla II. možno pochopiť mystickú stránku poľského pápeža. Podľa Mons. Longhiho – Wojtyla hovoril „s vteleným Bohom, Ježišom Kristom“, a videl „jeho tvár“ ako aj „tvár jeho matky“ už od čias svojej prvej svätej omše, teda od 2. novembra 1946. Či tomu veríme alebo nie, zdá sa, že Ján Pavol II. cítil riziko pre kresťanskú Európu, o ktorej sa po tridsiatich rokoch dnes, v politických či kultúrnych termínoch, denne diskutuje.

Mauro Longhi (vysvätený za kňaza v roku 1959) sprevádzal pápeža aj pri lyžovačkách a horských prechádzkach. Tešil sa osobnému rešpektu nielen Jána Pavla II. ale i Benedikta  XVI. a v roku 1997 bol povolaný do Vatikánskej rady Kongregácie duchovných.

zdroj: lanuovabq.it   /skrátené/

vložil: SiMa


Žiadne komentáre