Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou

Podľa informácie, ktorú priniesol katolícky portál La nuova bussola quotidiana. Pápež Ján Pavol II. – vyhlásený za svätého 27. apríla 2014 - predpovedal islamskú inváziu do Európy: „Vidím Cirkev tretieho tisícročia postihnutú smrteľnou ranou, ktorej meno je islamizmus. Obsadia Európu. Videl som prichádzať hordy od západu po východ: od Maroka po Líbyu, z Egypta až po východné krajiny.“

Víziu zverejnil Mons. Mauro Longhi počas konferencie, ktorá sa konala 22. októbra 2017 v deň, kedy Katolícka cirkev oslavuje tohto poľského svätca. "Stalo sa to v pustovni sv. Petra a Pavla v obci Bienno v údolí Val Camonica (okres Brescia, región Lombardia, severné Taliansko) v marci 1993," upresnil.


„Uprene som sa naňho zahľadel, myslel som si, že by mohol niečo potrebovať“ – hovorí Mons. Longhi, dlhoročný priateľ Jána Pavla II. – Pápež si všimol, že na neho pozerám, ruka sa mu zatriasla, už to bol začiatok jeho parkinsona“. 
„Milý Mauro, je to staroba ...“ a ja nato: „Ale, Vaša Svätosť, vy ste ešte mladý...“ 
A potom to prišlo: mystická pápežova vízia: Wojtyla zmenil tón hlasu a zdôveril sa mi s jednou zo svojich nočných vízií. 
Povedal: „Pripomeň to tým, ktorých stretneš v Cirkvi tretieho tisícročia. Vidím Cirkev postihnutú smrteľnou morom. Hlbšia a bolestivejšia ako tie terajšieho milénia. Volá sa islamizmus. Napadnú Európu. Videl som hordy, ktoré prišli od západu po východ.“

Wojtyła, podľa svedectva Mons. Longhiho – označil aj krajiny, z ktorých táto invázia bude pochádzať: Maroko, Lýbia, Egypt a ďalšie „až po krajiny východu“. 

Svätý Otec monsignorovi Longhimu zdôraznil: „Obsadia Európu, Európa bude jedna pivnica, len starý pozostatok, súmrak, pavučiny, rodinné spomienky. Vy, Cirkev kostol tretieho tisícročia, musíte odolať tejto invázii. Ale nie so zbraňami, tie nebudú stačiť, ale s vašou viera, ktorú musíte dôsledne žiť.“

Z tejto vízie sv. Jána Pavla II. možno pochopiť mystickú stránku poľského pápeža. Podľa Mons. Longhiho – Wojtyla hovoril „s vteleným Bohom, Ježišom Kristom“, a videl „jeho tvár“ ako aj „tvár jeho matky“ už od čias svojej prvej svätej omše, teda od 2. novembra 1946. Či tomu veríme alebo nie, zdá sa, že Ján Pavol II. cítil riziko pre kresťanskú Európu, o ktorej sa po tridsiatich rokoch dnes, v politických či kultúrnych termínoch, denne diskutuje.

Mauro Longhi (vysvätený za kňaza v roku 1959) sprevádzal pápeža aj pri lyžovačkách a horských prechádzkach. Tešil sa osobnému rešpektu nielen Jána Pavla II. ale i Benedikta  XVI. a v roku 1997 bol povolaný do Vatikánskej rady Kongregácie duchovných.

zdroj: lanuovabq.it   /skrátené/

vložil: SiMa


Zverejnenie komentára

1 Komentáre

  1. Ci uz to bol zamer, alebo nie, clanok vynachava z citatov dolezite casti. cim nabral uplne ine posolstvo ako odovzdal Jana Pavol II :-(

    Longhi, among the many episodes and anecdotes mentioned, from which emerges the faith of Pope Wojtyla and the strength that he attributed to prayer, cited one concerning a vision of Europe. Wojtyla - the Monsignor explained – having told me one of his nocturnal visions, tells me: “Remind this to those whom you will meet in the Church of the third millennium. I see the Church plagued by a mortal wound. More profound, more painful than those of this millennium”, referring to those of Communism and Nazi totalitarianism. “It is called Islamism. They will invade Europe. I have seen the hordes come from the West to the East”, and then lists to me each country: from Morocco to Libya to Egypt, and so on till the East. The Holy Father adds, “They will invade Europe, Europe will be a basement, old relics, penumbra, cobwebs. Family memories. You, Church of the third millennium, must contain the invasion. But not with weapons, weapons will not be enough, with your faith lived with integrity.” Longhi places this story in the year in which the Catechism of the Catholic Church was published, i.e. 1992. It is certainly a strong image, which has been immediately relaunched by those who have long feared the risk of an Islamist invasion in Europe, and they would like to see a more “muscular” attitude on the part of Christians.

    It must be remembered, however, that it is highly unlikely for Pope Wojtyla to be “enlisted” in the ranks of those who wish for a new crusade spirit. Apart from the fact that in the confidence recounted by Monsignor Longhi, it is the Pope himself who speaks of the need for prayer. One cannot forget that Saint John Paul II was one of the great architect of dialogue with Islam. How can we fail to remember Wojtyla’s great speech in front of a stadium filled with young Muslims in Casablanca, in 1985, when he said, “ Christians and Muslims, we have many things in common, as believers and as human beings. We live in the same world, marked by many signs of hope, but also by multiple signs of anguish. For us, Abraham is a very model of faith in God, of submission to his will and of confidence in his goodness. We believe in the same God, the one God, the living God, the God who created the world and brings his creatures to their perfection”.

    OdpovedaťOdstrániť