Aktuálne

Ježišova modlitba

Obľúbený, osvedčený a jednoduchý spôsob modlitby pri každej príležitosti

Pre modlitbu nemôžu existovať nemenná pravidlá: zmysel modlitby by sa dal zhrnúť slovami: "Staň sa tým, čím si." Staň sa tým, čím už teraz si preto, že si bol stvorený na Boží obraz. Vráť sa do seba samého a objav Toho, kto v tebe nikdy neprestáva hovoriť.

Ako ale účelne začať a vytrvať? Jednou z možností, ako sa vydať na cestu k stretávaniu s Bohom vo vlastnom vnútri, je osvedčený a veľmi jednoduchý spôsob tzv. "Ježišovej modlitby" - vzývanie Ježišovho Mena.

Nie je to pochopiteľne jediná možnosť. Žiadny skutočný vzťah medzi dvoma osobami nemôže existovať bez vzájomnej slobody a spontánnosti a o modlitbe to platí obzvlášť. Tým, ktorí sa chcú modliť, nemôžu byť uvalené nemenné pravidlá a rovnako tak neexistuje žiadny mechanický postup, telesný ani duševný, ktorý by mohol Boha prinútiť, aby prejavil svoju prítomnosť. Jeho milosť sa vždy dáva slobodne a ako dar, žiadnou metódou, či technikou si ju nemožno automaticky privlastniť. K stretnutiu medzi Bohom a človekom preto dochádza nevyčerpateľným množstvom spôsobov.

Výrazná obľuba tzv. "Ježišovej modlitby": mnoho kresťanov si ale veľmi obľúbilo veľmi jednoduchú a "mechanickú" tzv. Ježišovu modlitbu. V čom spočíva jej výrazná obľuba a pôsobivosť? Predovšetkým v jej jednoduchosti a prispôsobivosti všetkým životným okolnostiam. 
Vzývanie Mena je modlitba nanajvýš jednoduchá a prístupná každému kresťanovi, zároveň však vedie až k najhlbším tajomstvám rozjímania. 
K započatiu Ježišovej modlitby nie sú potrebné žiadne zvláštne znalosti či školenia. Začiatočník môže hneď začať.

„Aby mohol človek plávať, musí skočiť do vody. 
Rovnako je tomu so vzývaním Ježišovho Mena. 
Začnite ho vyslovovať v postoji klaňania a lásky. 
Priľnite k nemu. 
Opakujte ho. 
Nemyslite na jednotlivé slová, myslite len na Ježiša samotného. 
Vyslovujte jeho meno pomaly, pokojne a mierne.“

Naučiť sa vonkajšiu formu tejto modlitby je jednoduché. V podstate pozostáva zo slov: "Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym". Táto forma však nie je striktne určená ako nemenná. Jediným nevyhnutným a nemenným prvkom je samotné meno "Ježiš". Slovo Ježiš pochádza z hebrejského mena Jehošua = "Boh je záchrana" - "Boh zachraňuje". Vyslovením slova "Ježišu" sa teda dovolávame Boha, ktorý je naša osobná záchrana a spása.

Slová modlitby vychádzajú z biblického príbehu, kedy slepec Bartimaos volá na okoloidúceho Ježiša a prosí o zmilovanie: "Akonáhle slepý žobrák Bartimaos počul, že je to Ježiš Nazaretský, začal volať: 'Ježišu, zmiluj sa nado mnou! 'Mnohí mu dohovárali, aby mlčal . Ježiš sa ho ale spýtal: 'Čo chceš, aby som ti urobil?' "(porov. MK 10, 46-52).

Pri obliekaní, vo fronte, v autobuse ... Ježišova modlitba, ktorá sa častým opakovaním stáva takpovediac návykom a podvedomou činnosťou, nám pomáha, aby sme stáli v Božej prítomnosti všade tam, kde sa práve nachádzame ... Takto jednoducho je možné sa modliť raz, či viackrát v najrôznejších okamihoch, ktoré by inak vyšli naprázdno: pri zabehnutých úkonoch, ako je obliekanie, umývanie, či rytie na záhradke, keď niekam ideme, alebo cestujeme, keď čakáme v rade na autobus, či v dopravnej zápche, vo chvíľach ticha pred nejakým obzvlášť bolestným či neľahkým rozhovorom, alebo keď nemôžeme spať, či naopak predtým, než sa ráno úplne preberieme. 
Značná hodnota Ježišovej modlitby spočíva totiž okrem iného aj v tom, že pre jej jednoduchosť sa ju môžeme modliť pri zníženej pozornosti, kedy sú nejaké zložitejšie modlitebné formy neuskutočniteľné. Účinné je to najmä vo chvíľach napätia a silného nepokoja.

Ako už bolo zmienené, Ježišova modlitba nám pomáha, aby sme stáli v Božej prítomnosti všade tam, kde sa práve nachádzame - nielen v chráme, či osamote, ale aj v kuchyni, továrni, alebo v kancelárii. Vzývanie Mena je teda modlitbou pre všetky príležitosti. Môže ju používať ktokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Je vhodná ako pre "začiatočníka", tak aj pre pokročilejšieho, prednášať ju možno pri spoločnej modlitbe aj osamote, je vhodná do púšte rovnako ako do mesta, do pokojného prostredia aj tam, kde nás obklopuje najvyšší možný hluk a nepokoj. Nikdy skrátka nepríde nevhod.

Účinky vzývania Ježišovho Mena: Ježišova modlitba spôsobuje, že žiara a sila Ježišovho Premenenia môže preniknúť do všetkých zákutí nášho života. Na autora knihy Úprimné rozprávanie pútnika, malo neustále opakovanie dvojaký účinok. Predovšetkým premieňalo jeho vzťah k hmotnému stvoreniu okolo neho a umožňovalo mu, aby všetko videl priezračne, takže sa mu všetky veci stali znamením Božej prítomnosti. 
Píše: Keď som sa pri tom začal modliť srdcom, všetko, čo ma obklopovalo, mi pripadalo očarujúce: stromy, tráva, vtáky, zem, vzduch, svetlo, všetko ako by mi hovorilo, že existuje pre človeka, dosvedčuje Božiu lásku k človeku. A všetko sa modlí, ospevuje Božiu slávu. Pochopil som z toho, čomu sa v hovorí "poznanie reči stvorenia", a objavil som spôsob, ktorým je možné rozprávať sa s Božími tvormi ... Inokedy som cítil vriacu lásku k Ježišovi Kristovi a ku všetkému Božiemu stvoreniu.
Slová Sergeja Bulgakova: „Svetlo Ježišovho mena, ktoré vyžaruje zo srdca, osvetľuje celý svet.“ 
Ďalej potom Ježišova modlitba premieňala pútnikov vzťah nielen k hmotnému stvoreniu, ale tiež k ostatným ľuďom: ... a keď som putoval po rôznych miestach, nechodil som už tak ako predtým, v biede. Vzývanie mena Ježiša Krista ma na ceste obveseľovalo a všetci ľudia boli ku mne lepší, zdalo sa, ako by ma milovali ... Keď ma niekto urazí, len si pripomeniem, ako oblažujúca je Ježišova modlitba, urážka a zlosť hneď prejde a všetko zabudnem. Ježišova modlitba nám pomáha nachádzať Krista v každom človeku a každého človeka v Kristovi. 

Vzývanie Mena – zdroj oslobodenia a uzdravenia: vzývanie Mena je skôr radostnou než kajúcou modlitbou, svet sa jej nepopiera, ale oslavuje. Tí, ktorí si osvojili cestu vzývania Mena zistili, že táto modlitba nie je vôbec pochmúrna, ale stala sa pre nich naopak zdrojom oslobodenia a uzdravenia. 
Vrelosť a radostnosť Ježišovej modlitby je obzvlášť zrejmá v spisoch Hesychia Sinajského: Vytrvalosťou v Ježišovej modlitbe dosahuje rozum stavu blaženosti a pokoja ... Čím viac dažďa spadne na zem, tým je pôda mäkšia. Podobne čím viac vzývame Kristovo meno, tým väčšiu radosť a jasot to prináša pôde nášho srdca ... Slnko vzchádzajúce nad zemou vytvára denné svetlo. Meno Pána Ježiša, ktoré trvalo žiari v mysli, dáva vzniknúť nespočetnému množstvu myšlienok žiariacich ako slnko. 

Ježišova modlitba pretvára a premieňa každého z nás: "Usiluj o vnútorný pokoj," hovorí svätý Serafim Sarovský, "a tisíce ľudí okolo teba dôjdu do spásy." Ak každý deň zotrváme hoci len pár chvíľ v Kristovej prítomnosti a budeme vzývať jeho meno, dodáme tým hĺbku a úplne iný charakter všetkým ostatným okamihom toho dňa a ponúkneme sa druhým k dispozícii účinnejším a tvorivejším spôsobom, ktorého by sme inak neboli schopní. 
Keď sa obraciame k Ježišovi, neodvraciame sa tým od ďalších ľudí. Všetci tí, ktorých milujeme, sú už obsiahnutí aj v Ježišovom srdci a on ich miluje nekonečne viac ako my sami. 
Nakoniec teda prostredníctvom tejto modlitby sa všetci opäť nachádzame v Ježišovi a vzývaním jeho mena vstupujeme stále plnším spôsobom do Kristovej nesmiernej lásky k celému svetu. Ježišova modlitba pretvára každého z nás v "človeka žijúceho pre druhých", v živý nástroj Božieho pokoja a dynamický bod zmierenia.

vložil: Masima
zdroj: Kalistos Ware: Sila Mena

Žiadne komentáre