Posvätná linka sv. Michaela archanjela

Táto linka je známa ako Posvätná linka sv. Michaela archanjela a Meč sv. Michaela. Podľa legendy táto línia predstavuje úder, ktorým svätý Michael poslal diabla do pekla. Tajomná imaginárna línia spája sedem kláštorov súvisiacich s anjelmi z Írska do Izraela.

Je naozaj prekvapujúce, ako sú tieto svätyne v skutočnosti zosúladené a prekvapivé sú aj detaily tohto zosúladenia. Tri najznámejšie lokality – Mont Sant Michel vo Francúzsku, Sakra San Miguel vo Val de Susa a svätyňa Monte San´t  Angelo v Gargane sú vzdialené od seba rovnakou vzdialenosťou.
Niektorí vravia, že je to pripomienka od svätého archanjela – od veriacich sa očakáva, že budú spravodliví a budú chodiť rovnou cestou.


Línia začína na pustom ostrove v Írsku, kde sa sv. archanjel zjavil sv. Patrikovi, aby mu pomohol túto krajinu oslobodiť od diabla. Stojí tu prvý kláštor Skelling Michael (Michaelova skala). 

Linka pokračuje na juh a zastaví sa v Anglicku, na hore sv. Michaela, cornwallskom ostrovčeku, ktorý sa pri zálive pripojí na pevninu. Vraví sa, že sv. Michal sa tu zjavil skupine rybárov, ktorých zachránil pred neodvratnou smrťou na mori.

Posvätná línia potom pokračuje do Francúzska, na slávny ostrov v Mont Saint Michel, čo je tiež jedným z miest, kde sa tiež objavil. Krása tejto svätyne a zátoka, v ktorej sa nachádza, je mimo pobrežia Normandie, no zároveň je jedným z najnavštevovanejších miest vo Francúzsku a od roku 1979 patrí do zoznamu svetového dedičstva Unesco. Gálovia považovali toto miesto za mystické. V roku 709 sa sv. archanjel Michael zjavil sv. biskupovi Aubertovi a požiadal ho, aby postavil kaplnku.

Asi 1000 kilometrov odtiaľ, vo Val de Susa vzniká štvrtá svätyňa – Sacra di San Michele a ktorú priama čiara spája s ostatnými kláštormi. Stavba opátstva začala okolo oku 1000 a počas stáročí boli do pôvodnej stavby postavené nové budovy. Benediktíni tu pristavili aj hostinec, pretože toto sväté miesto bolo na ceste pútnikov, ktorí cestovali cez Via Francigena.

Približne tisíc kilometrov v priamom smere sa dostaneme do Puglie, kde sa nedosiahnuteľná jaskyňa Santuario di San Michele Archangelo (Svätyňa svätého Michaela) stala posvätným miestom. Príbeh sa datuje do roku 490, kedy sa sv. Michael objavil San Lorenzovi Maiorano.
Sacra di San Michele je ikonou talianskeho Piemontu, každoročne ju navštívi stotisíc turistov. Pustovník sv. Ján Vincent, ktorý si hlboko ctil knieža nebeského vojska sa na príkaz sv. archanjela pustil do výstavby kostola na vrchu.

Z Talianska sa stopy archanjela objavujú v šiestej svätyni – v Grécku, na ostrove Symi. V tomto kláštore sa nachádza tri metre vysoká socha archanjela, jedna z najväčších na svete.

Posvätná linka končí v Izraeli, v kláštore Mount Carmel v Haife. Toto miesto bolo uctievané od staroveku a jeho stavba, ako kresťanská a katolícka svätyňa, sa datuje do 12. storočia.  

Ani jedna však z týchto svätýň nezohrala takú významú úlohu v živote Cirkvi, ako svätyňa Monte Sant´Angelo na vrchu Gargano. 

Páter Tadeusz Musz vysvetľuje posolstvo z vrchu Monte takto: „Stojí pred nami svätý Michal Archanjel a hovorí – Kto je ako Boh? – Toto je totiž význam jeho mena. Ukazuje nám, že život sa nedá budovať bez Boha... Archanjel Michal nám ukazuje, že Boh je silnejší ako náš hriech. Zároveň nám dáva nádej, že neexistuje nijaký problém, ktorý by sme s Božou pomocou nezvládli.“

Spomienka na boj vyhratý pomocou archanjela Michala nie je náhodná. Tak v Starom, ako aj v Novom zákone je tento anjel predstavený ako vodca nebeského vojska a víťaz v boji proti satanovi (Dan 12,1... Zjv 12,7-9). Práve svätý Michal vystúpil ako prvý Luciferovi, keď sa vzbúril proti Bohu. Preto sa v ikonografii zobrazuje s „vojenskými“ atribútmi: výzbrojou, ohnivým mečom, kopijou, štítom a nápisom „Quis de Deus“ („Kto je ako Boh“), ako aj s premoženým drakom – symbolom diabla. 

Poslanie vodcu nebeského vojska sa však neskončilo. Zlý duch je síce definitívne porazený a táto jeho porážka sa v plnosti ukáže na konci čias, avšak kým Lucifer existuje, snaží sa získať si ľudí. Svätý Ján Pavol II. to počas púte do svätyne na vrchu Gargano vysvetlil nasledovne: „Je pravda, že – pekelné brány – ju – Cirkev – nepremôžu, ako nás uisťuje Pán (Mt 16,18), to však neznamená, že sme oslobodení od skúšok a boja proti úkladom Zlého. V tomto boji stojí archanjel Michal po boku Cirkvi, aby ju chránil pred každou zlobou sveta, aby veriaim pomohol odraziť útoky démona, ktorý „obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral,“ (1 Pt 5,8).

Moc svätého Michala zakúsili v priebehu storočí aj mnohí svätci. V roku 1224 sv. František z Assisi prijal počas pôstu ku cti archanjela Michala (ktorý konal od 14. augusta do 29. septembra) stigmy od serafína, ktorým bol podľa františkánskych komentátorov práve sv. Michal.

Nebeského posla videla aj sv. Faustína, ktorá si pri dátum 29. septembra 1936 napísala: „Na sviatok svätého Michala, archanjela, som videla pri sebe tohto vodcu, ktorý mi povedal tieto slová: - Pán mi prikázal, aby som sa o teba zvlášť staral. Vedz, že zlo ťa nenávidí, ale neboj sa. Kto je ako Boh! – a zmizol. Zakúšam však jeho prítomnosť a pomoc.“ (Denníček 706)

Takisto Páter Pio, ktorého diabol zvlášť nenávidel, volal na pomoc svätého Michala Archanjela. 
Kapucín mal vo zvyku pýtať sa veriacich, ktorí k nemu prichádzali, či už boli v neďalekej svätyni na vrchu Gargano. Ak odpovedali negatívne, rehoľník ich povzbudil, aby navštívili Monte Sant´Angelo a pomodlili sa tam. „Choďte pozdraviť svätého Michala,“ hovorieval Páter Pio.
Nie všetci máme možnosť osobne navštíviť túto svätyňu, alebo jeden zo siedmich kostolov, ktoré tvoria meč archanjela, ale zato každý môže zakúsiť ochranu toho, ktorého v litániách nazývame „sila bojujúcej Cirkvi“ a „najistejšia pomoc“. Využívajme pomoc vodcu nebeských zástupov a slovami modlitby Leva XIII. ho volajme vo chvíľach pokušení. 

Ale predovšetkým sa však usilujme žiť v posväcujúcej milosti a v spoločenstve s Bohom, veď „kto je ako Boh“? 

 Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre