Aktuálne

Tri dôležité varovania týkajúce sa ducha Svätého Nevoľníctva

Nemysli si, že je dokonalejšie ísť k Ježišovi priamo, a nie cez Máriu. Maj sa na pozore, aby si si nemyslel, že je dokonalejšie ísť priamo k Ježišovi, priamo k Bohu v tvojom konaní a úmysle. 
Ak tam chceš ísť bez Márie, tvoje konanie a tvoje úmysly nebudú mať veľkú cenu. Ak pôjdeš za Máriou, bude to konanie Márie v tebe, a tak to bude konanie vznešenejšie a dôstojné Boha. Nechci nasilu pociťovať a okusovať! - Naše „Amen“. 

A ďalej: chráň sa, aby si sa nenamáhal a nechcel pociťovať a okusovať to, čo hovoríš a konáš: hovor a konaj všetko v čistej viere, akú mala na zemi Mária a ktorú ti po čase dá.
Nechaj tvojej Pani, úbohý nevoľník, jasný pohľad na Boha, vytŕženia, radosti, potešenia, bohatstvá, a pre seba ber len čistú vieru, plnú ťažkostí, roztržitosti, vyčerpanosti, jednotvárnosti.
Povedz: „Amen“ - nech sa stane to, čo chce moja Pani v nebi, Mária. To je teraz pre mňa najlepšie. Neznepokojuj sa, ak ťa ešte neteší prítomnosť Márie. Vyvaruj sa taktiež nepokoja, ak sa ešte netešíš zo sladkej prítomnosti Najsvätejšej Panny v tvojom vnútri. Táto milosť nie je daná všetkým, a keď ju Boh vo svojom milosrdenstve darúva duši, tá ju môže ľahko stratiť, ak nie je verná sústredenosti. A ak sa ti to zlo pritrafilo, pokojne sa vráť a odpros svoju Pani.
Nadprirodzené plody vnútorného praktizovania Svätého Nevoľníctva učí im predovšetkým skúsenosť. Skúsenosť ťa naučí omnoho lepšie ako moje slová: Ak si bol aspoň trochu verný praktizovaniu toho, čo som ti hovoril, nájdeš toľko bohatstva a milostí, že budeš prekvapený a tvoja duša sa naplní radosťou.

Verné praktizovanie Svätého Nevoľníctva má v nás vytvoriť dušu a ducha Márie: Pracujme teda, aby skrze verné praktizovanie tejto pobožnosti duša Márie bola v nás, aby sme tak velebili Boha, aby Máriin duch bol v nás a aby sme sa radovali v Bohu svojom Spasiteľovi. Sú to slová sv. Ambróza: „Nech v každom duša Márie velebí Pána a nech sa v každom duch Márie raduje v Bohu“. („Sit in singulis anima Mariae ut magnigicet Dominum, sit in singulis spiritus Mariae, ut exsultet in Deo“.)

Nemysli si, že je väčšou slávou a šťastím prebývať v lone Abrahámovom, ktoré je nazývané rajom, než v lone Panny Márie, keď sám Boh si v nej vystrojil svoj trón. Sú to slová múdreho opáta Guerrica: „Ne credideris maioris esse felicitatis habitare in sinu Abrahae, qui vocatur Paradisus, quam in sinu Mariae, in quo Dominus posuit thronum suum“.

Sväté Nevoľníctvo vovádza do našej duše život Márie. Táto pobožnosť, pokiaľ je praktizovaná verne, prinesie tvojej duši nesmierny úžitok. No hlavným darom je to, že už tu na zemi sa Máriin život upevní v tvojej duši tak silno, že už nebude žiť tvoja duša, ale Mária v nej. Alebo - možno povedať - duša Márie sa stane tvojou dušou.

Ak skrze nevyslovenú, ale pravdivú milosť Matka Božia kraľuje v ktorejsi duši,
aké zázraky v nej vykoná! 

Ako Uskutočňovateľka veľkých diel, najmä vnútorných, Mária pôsobí v skrytosti, dokonca bez vedomia duše, ktorá by vediac o tomto pôsobení, mohla pokaziť krásu Jej diel. 
Mária spôsobuje, že naša duša žije stále v Ježišovi a Ježiš v nás. Mária je všade plodnou Pannou, preto vnáša do každého vnútra čistotu srdca i tela, prináša čistotu do jeho úmyslov a zámerov i hojnosť dobrých skutkov.
Nemysli si, že Mária, najplodnejšia zo stvorení, ktorá porodila Boha, zostáva nečinná vo vernej duši. Ona spôsobuje, že duša stále žije pre Ježiša Krista a Ježiš Kristus v nej.
„Filioli mei, quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis“ - „Deti moje, znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus“ (Gal 4, 19).
A ak je Kristus plodom Márie v každej duši ako i vo svete všeobecne, tak v duši, v ktorej prebýva Mária, je Ježiš Kristus obzvlášť Jej Ovocím a Arcidielom.

Ľudovít Mária Grignion de Montford
vložil: Masima

Žiadne komentáre