Pôst, modlitbu a almužnu za každých okolností

... Vo Svätom písme čítame, ako Pán prehovoril k svojmu ľudu. Zhováral o nevyhnutnosti konania dobrých skutkov, aby sme sa mu zapáčili a pripojili sa tak k zástupu svätých: 
"To, čo od vás žiadam, nie je nad vaše sily, nemusíte vystúpiť až k oblakom, ani prechádzať mori. Všetko, čo od vás žiadam, je takpovediac na dosah ruky, vo vašom srdci a okolo vás." 
Ja môžem len zopakovať to isté. Je to pravda. Nikdy sa nám nedostane šťastie prísť do neba, ak nebudeme konať dobré skutky. Ale Neľakajte sa. 


To, čo Boh od nás žiada, nie je nič výnimočné, ani nad naše sily či schopnosti. nežiada od nás, aby sme sedeli celý deň v kostole, nechce od nás ani ťažké skutky pokánia, ktoré by nám zničili zdravie. 
Nechce od nás, aby sme rozdali všetok svoj majetok chudobným (aj keď sme v skutočnosti povinní dať chudobnému toľko, koľko môžeme, aby sme sa zapáčili Bohu, ktorý nám prikázal, aby sme tým odčinili svoje hriechy). 
Je tiež pravda, že sa máme v mnohých veciach umŕtvovať, premáhať naše sklony... 
Možno mi poviete, že je veľa tých, ktorí sa nemôžu postiť, ďalší, ktorí nemôžu dávať almužnu, iní sú zase tak zaneprázdnení, že sa často len s námahou ráno a večer pomodlia. Ako sa teda budeme môcť zachrániť, keď sa musíme stále modliť a neustále konať dobré skutky, aby sme získali neba? Ak sa naše dobré skutky premenia na modlitbu, pôst a almužnu, uvidíte, ako ľahko to všetko budeme môcť robiť.

Áno, aj keby sme mali chatrné zdravie, alebo keby sme dokonca boli chorí, existuje jeden spôsob, ako sa môžeme ľahko postiť. 
Aj keby sme boli úplne chudobní, ešte stále môžeme dať almužnu. 
Akokoľvek by sme boli zaneprázdnení, môžeme sa modliť k dobrému Bohu ráno a večer, ba aj celý deň bez toho, aby sme sa nechali vyrušiť v našej činnosti. 
Môžeme sa postiť spôsobom, ktorý sa veľmi Bohu páči: vždy sa zriekneme niečoho, z čoho by sme mali mať potešenie, lebo pôst nie je len zriekanie sa jedla a pitia, ale aj toho, čo nám spôsobuje radosť či potešenie. Jedni sa môžu umŕtvovať tým spôsobom, že sa stanú lepšími. Druhí sa zase zrieknu návštev svojich priateľov, ktoré by tak radi videli, ďalší obľúbených rečou a rozhovorov. Toto je skutočne veľký pôst, a Bohu sa veľmi páči, keď bojujeme proti láske k sebe samému, proti svojou pýche, proti svojou nechuti konať to, čo neradi konáme; alebo keď žijeme s ľuďmi, ktorých povaha a spôsob konania nám veľmi nevyhovujú ...

Naskytla sa vám príležitosť, aby ste uspokojili svoju pahltnosť? Nikoho na nič neupozorňujte a radšej si vezmite to, čo vám chutí najmenej... Áno, keby sme chceli konať dobro, zistili by sme, že sa musíme postiť nielen každý deň, ale v každom okamihu dňa.

Ale povedzte mi, existuje vôbec pôst, ktorý by sa páčil Bohu viac ako trpezlivé znášanie alebo konania istých vecí, ktoré vám sú často nepríjemné? Nehovoriac o stonaní, chorobách a mnohých ďalších trápeniach, ktoré sa z nášho biedneho života nedajú vylúčiť - koľkokrát máme príležitosť na umŕtvovanie, keď prijímame to, čo nás obťažuje a čo sa nám protiví? 
Dnes to môže byť práca, ktorá nás nudí, inokedy zase nesympatická osoba alebo poníženie, ktoré ťažko znášame. 
Nuž teda, ak prijmeme toto všetko kvôli dobrému Bohu len preto, aby sme sa mu zapáčili, Boh prijme tieto odriekania nejvďačnejšie...

Môžeme povedať, že existuje druh almužny, nuž môžeme dávať všetci. Dobre viete, že almužna nespočíva iba v tom, aby sme nasýtili niekoho, kto je hladný, alebo darovali odev tomu, kto ho nemá. Almužnou sú všetky dobrodenia, ktoré v duchu lásky preukazujeme svojmu blížnemu, či už jeho telu, alebo duši. 
Keď máme málo, tak teda dáme málo; keď nemáme, tak aspoň požičiame, ak môžeme. Ten, kto sa nemôže postarať o potreby chudobných, môže ich aspoň navštíviť, povedať im nejaké slovo útechy, pomodliť sa za nich, aby svoju chorobu využili čo najlepšie. 
Áno, v Božích očiach je všetko veľké a cenné, keď to konáme v duchu viery a pre lásku k blížnemu, pretože Ježiš Kristus nám hovorí, že ani pohár vody nezostane bez odmeny. Vidíš teda, že aj keď sme veľmi chudobní, môžeme ľahko dávať almužnu.

A ešte dodám, že existuje jedna modlitba, nuž sa môžeme modliť neustále, akokoľvek sme zaneprázdnení, a nemusíme ani prerušiť svoju prácu. 
Spočíva v tom, aby sme vo všetkom, čo robíme, plnili iba Božiu vôľu. Povedzte mi, je ťažké snažiť sa plniť len Božiu vôľu vo všetkých našich skutkoch, nech sú akokoľvek malé? ...

sv. Ján Mária Vianney

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre