Vytrhla mi neprávom túto dušu

Po smrti svojho syna sa svätá Brigita ocitla v priestrannom krásnom paláci. Videla Ježiša na súdnom stolci, obklopeného početnými anjelmi a svätcami. Po jeho boku stála jeho najsvätejšia Matka, ktorá pozorne sledovala všetko dianie. 

Brigita zbadala pri nohách Sudcu chvejúcu sa dušu zomrelého, ktorá mala podobu novorodenca, ktoré nevidelo, ani nepočulo, čo sa okolo neho deje. Po pravej strane Sudcu v blízkosti duše stál anjel. Na ľavej strane sa nachádzal diabol. Ale nikto z nich sa duše nedotýkal.


Tu začal diabol kričať: „Počuj ma, všemohúci Sudca! Musím sa sťažovať na Ženu, ktorá je súčasne moja Pani a tvoja Matka, ktorú miluješ a dal si jej všetku moc nad nebom aj nad zemou a nad nami démonmi v pekle.
Ona mi neprávom vytrhla dušu, ktorá je pred tvojou súdnou stolicou. Mám na ňu oprávnený nárok, aby som ju pri opustení tela uchvátil a postavil pred tvoj súd. Ale táto duša ešte neopustila svoje telo, a zmocnila sa jej táto Žena, tvoja Matka, vzala ju pod svoju ochranu a predstavila ti ju.“

Svätá Panna odpovedala: „Počuj, Satan, moju odpoveď. Keď si vyšiel z rúk svojho Stvoriteľa, mal si pochopenie pre spravodlivosť, ktorá od večnosti vychádza z Boha. Mal si tiež slobodu konať podľa svojej vôle, a hoci si začal Boha nenávidieť, miesto aby si ho miloval, poznáš, čo žiada spravodlivosť. Preto ti hovorím, že mám väčšie právo než ty predstaviť túto dušu jej Sudcovi.

Pretože táto duša mi počas svojho života prejavovala veľkú náklonnosť, rada myslela na to, že Boh ma poctil tým, že ma zvolil za svoju Matku a pozdvihol ma nad všetky tvory. 

Myšlienka na prednosti, ktoré mi Boh preukázal, napĺňala ju takou radosťou, že často hovorila: »Aký som šťastný, že Boh miloval Pannu Máriu viac než všetky ostatné tvory, a za nič na svete by som túto radosť nechcel stratiť. Ba čo viac, staviam túto radosť nad všetky radosti na zemi, a keby to bolo možné, aby Mária len na okamih stratila niečo z tejto svojej dôstojnosti, chcel by som ísť radšej do večného ohňa, keby som tomu tak mohol zabrániť. Chvála a vďaka Bohu za túto jedinečnú milosť, ktorú preukázal svojej svätej Matke.«

Vidíš, Satan, v akom postoji tento muž zomrel? Čo teda súdiš, nebolo správne, aby som túto dušu vzala pred Božím súdom pod svoju ochranu? Mohla som ju prenechať tebe, aby s tebou zdieľala tvoje muky?“

Satan položil ešte jednu otázku: „Prečo si nás, Kráľovná, v hodine smrti od tejto duše odohnala, že sme ju nemohli ani znepokojiť, ani vyľakať?“

Svätá Panna odpovedala: „Urobila som to pre jej veľkú lásku, ktorú mi preukazovala.“

Masima
zdroj: Život svätej Brigity, sv. II, kap. XXXI.

Zverejnenie komentára

0 Komentáre