"Je päť minút pred dvanástou" /varovné slová z roku 1946, ktoré prijala Terézia Neumannová/

Slová, ktoré predniesol Spasiteľ k Terézii Neumannovej v roku 1946

Ja som blízko. Zem sa bude chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom. Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju ochranu, milosť a lásku. 
Pre tých, ktorí nežijú v stave posväcujúcej milosti, to bude strašné. Anjeli spravodlivosti sú už rozoslaní do všetkých strán sveta.
Zjavím sa ľudstvu a každá duša spozná ma ako pravého Boha. 
Je päť minút pred dvanástou.
Ja prichádzam a už stojím pred dverami. Zem sa bude triasť, ľudstvo bude nariekať. Dielo Ducha Svätého sa naplní. Už pred stvorením sveta som mal toto dielo duchovnej obnovy sveta na mysli.


Závisť a nemravnosť, ktoré sa rozmohli všade na svete, sú diablovým dielom. Keby som konal len podľa spravodlivosti, musel by som vyhladiť všetko ľudstvo, ale ponechávam ho svojmu milosrdenstvu. Misky Božieho hnevu sú už vyliate na národy, ale čoskoro sa bude nad národmi vznášať anjel mieru. Chcem zahojiť krvácajúce rany. Nad násilím zvíťazí milosrdenstvo. 

Moji verní nech nespia, ako sa to stalo na hore Olivovej. Nech sa stále modlia a získavajú zásluhy pre seba i pre druhých. 
Chystá sa násilie, aké tu ešte nebolo od stvorenia sveta. 
Ja sám prídem a zjavím svetu svoju vôľu. 
Tí, ktorí trpeli, majú spoluúčasť na mojom utrpení na kríži.
Moje dieťa, prídem skoro, veľmi skoro, čo bude nasledovať, prekoná všetko minulé. Matka Božia a všetky chóry anjelské mi veľmi pomôžu. 
Peklo verí, že sa už zmocnilo krajiny, ale ja mu ju vytrhnem. 
Mnohí sa rúhajú a budú sa rúhať pre veľké utrpenie, ale ja ich musím dopustiť na ľudstvo, aby bolo zachránených.

Ale mnohí ma uctievajú za tých, ktorí sa rúhajú. Ja prídem a so mnou príde na svet i pokoj. S hŕstkou mojich verných znova vybudujem svoje kráľovstvo. 
Moje milované deti, hodina sa blíži, modlite sa bez prestania a nebudete sklamané, ja som zhromaždil svojich verných zo všetkých strán a oni mi budú vzdávať česť. Ľudstvo pozná moju moc i moju lásku. Ukážem ľudstvu svoju moc a svoje zľutovanie. Žiadna fantázia, žiadny rozum nikdy nepochopia lásku svojho Boha.

Moje dieťa, ako málo duší sa modlí ku mne v duchu a v pravde. Ľudia sa modlia najviac len ústami, ale idú si svojou cestou.

Kráľovstvo, o ktoré sa modlíte v modlitbe Otče náš, príde rýchlosťou blesku, rýchlejšie, než ľudstvo tuší. Blahoslavení, ktorí ma očakávajú, tým udelím zvláštnu milosť.

Prídem sa strašným hukotom hromu na zemeguli jednej studenej noci zimného mesiaca. Horúci vietor prinášajúci piesok bude predchádzať škaredé počasie a údery ako údery cepu rozryjú zem.

V množstve mrakov a červených požiarov sa budú mihať pustošiace blesky, ktoré všetko zažnú a spália. Všetko, čo sa miliskovalo s hriechom a čo je ním nakazené a hnije, musí byť zničené. Vzduch sa naplní jedovatými plynmi, sírou a smrtiacimi výparmi, budú rozmetané pyšné stavby, ktoré boli zbudované zo smelosti, šialenstva a opojenia ako znamenie svojvôle, ktorá všetkým opovrhuje. 

Anjel skazy a hnevu spustoší ich život, ríšu a vyhladí navždy falošný omyl, ktorý nikdy nebol učením môjho evanjelia. 
Za studené zimné noci bude dunieť hrom, až sa budú triasť hory. Zatvorte náhlivo okenice a dvere, vaše zvedavé pohľady nemajú znesvätiť to, čo sa bude diať, pretože to bude svätý Boží hnev, ktorý očistí krajinu.

Pre teba, zástup, ktorý si mi ostal verný: 
Zhromaždite sa k modlitbe pred mojím krížom. Volajte strážcov a pastierov svojich duší. 
Postavte sa pod ochranu mojej Matky a nestrachujte sa pre tieto veci, pretože vám nemôžu uškodiť. Dúfajte v dôvere v moju lásku a nedopustite, aby ste pochybovali o svojej záchrane. 
Čím pevnejšie budete dôverovať v moju lásku, tým nepreniknuteľnejšia bude hradba, ktorou vás obklopím.

Bojujte za duše, ktoré sú blízke môjmu srdcu. 
Obetujte svoje skúšky, ťažké pokušenia, viditeľné aj neviditeľné súženia, 
ktorými budete trápení, za hriešne duše, ktoré miluje moje srdce, 
za mojich zblúdilých kňazov, 
aby som im mohol darovať v poslednej hodine milosť dokonalej ľútosti. 
Moja láska vám to vynahradí. 

Čakajte jeden deň a noc a deň a noc a ešte jeden deň a noc, ktorá príde, utíši hrôzy a s nastávajúcim ránom vyjde opäť slnko so svojím svetlom a teplom a po hrôzach dlhých temnôt. Príde nový život spolu s pokornou vďakou. Žite podľa môjho ducha jednoducho, skromne, v mieri a láske.

Masima
zdroj: Svetlo 2005

Zverejnenie komentára

0 Komentáre