Korunka Panny Márie

0
Učiň ma hodným chváliť ťa, Panna presvätá. Daj mi silu v boji proti tvojim nepriateľom. 

Verím v Boha... 

I. Koruna vznešenosti: 

Otče náš...

1. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária...
Blahoslavená si, Panna Mária, ktorá si vo svojom lone nosila Tvorcu sveta; porodila si toho, ktorý ťa stvoril, a naveky zostávaš Pannou. 
V. Raduj sa, Panna Mária. 
R. Raduj sa tisíckrát.

2. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária...
Svätá a nepoškvrnená Panna, neviem, akými chválami ťa mám zahrnúť, lebo si vo svoje lono pojala toho, ktorého nebesia nemôžu obsiahnuť. 
Raduj sa, Panna...

3. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária...
Celá krásna si, Panna Mária, škvrny na tebe niet. 
Raduj sa, Panna...

4. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám udelí pravú nábožnosť. Svätá Mária...
Viac darov sa ti dostalo, Panna, ako je na nebi hviezd. 
Raduj sa, Panna...

Sláva Otcu...


II. Koruna moci: 

Otče náš...

5. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám udelí ducha sebazapierania. Svätá Mária...
Sláva ti, Vládkyňa sveta! Uveď nás k sebe do radostí nebeských. 
Raduj sa, Panna Mária. 
R. Raduj sa tisíckrát.

6. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám udelí pravú pokoru. Svätá Mária...
Sláva ti, Pokladnica milostí Pána! Daj nám podiel na svojom Poklade. 
Raduj sa, Panna...

7. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám udelí svätú čistotu. Svätá Mária...
Sláva ti, Prostrednica medzi Bohom a človekom! Učiň, aby nám bol Všemohúci milostivý. 
Raduj sa, Panna...

8. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám udelí božskú Múdrosť. Svätá Mária...
Sláva ti, premožiteľka bludov a zlých duchov! Buď našou dobrotivou Vodkyňou. Raduj sa, Panna...

Sláva Otcu...

III. Koruna dobroty: 

Otče náš...

9. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám daruje poslušnosť. Svätá Mária...
Sláva ti, Útočište hriešnikov! Prihováraj sa za nás u Pána. 
Raduj sa, Panna Mária. 
R. Raduj sa tisíckrát.

10. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám daruje trpezlivosť. Svätá Mária...
Sláva ti, Matka sirôt! Učiň, aby sa Všemohúci nad nami zľutoval. 
Raduj sa, Panna...

11. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám daruje miernosť. Svätá Mária...
Sláva ti, Radosť spravodlivých! Uveď nás k sebe do radostí nebeských. 
Raduj sa,...

12. Zdravas’... Ježiš, ktorý nech nám daruje vytrvalosť v dobrom až do konca. Svätá...
Sláva ti, najochotnejšia Pomocnica v živote i smrti! Uveď nás k sebe do nebeského kráľovstva. 
Raduj sa, Panna... 

Sláva Otcu...

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná. Amen. 

Rozpamätaj sa, sv. Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo o príhovor žiadal.
Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik.
Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.


Masima
Tags

Zverejnenie komentára

0 Komentáre
Prosím nespamujte. Všetky komentáre sú spravované Adminom. *Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
Zverejnenie komentára (0)
To Top