Modlitba k Panne Márii Levočskej

Ó, matička preblahá, naša Levočská Panna Mária, 
za mnohé tieto stáročia, ty si bola Matkou a Ochrankyňou 
Tvojim slovenským dietkam. 

Zhliadni na mňa svojimi milosrdnými očami 
a vypočuj moju modlitbu. 
Daj mi potechu v mojom zármutku, 
silu v mojich protivenstvách 
a svetlo vo tme i v pochybnostiach. 
Ty mi môžeš pomôcť v mojich potrebách 
i keby to vyžadovalo zázrak. 
Ježiš Tebe nič neodoprie. 
Pravda, nehodná som tvojej láskavosti pre moje hriechy, 
ale ja som Tvojim dieťaťom, 
a ty si mojou Matkou, 
Ty ma nezavrhneš. 
Nájdi prosím Ťa v mojej núdzi slabosti, pohnútku, 
vypočutia tejto mojej prosby...

Ó, preblahá Matička Levočská, 
ja Ťa milujem a sľubujem získať i druhých, 
aby Ťa tiež milovali. 
Prijmi ma za svoje dieťa a prikry ma plášťom Tvojej ochrany. 
Vypros mi predovšetkým milosť svätého života a šťastnej smrti. 
Neopúšťaj ma drahá Matička Levočská, 
kým nebudem bezpečná v nebesiach, 
aby som s tebou Boha chválila 
a Tvoje chvály prespevovala na večné veky. Amen.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre