Korunka ku svätému archanjelovi Michaelovi

Prisľúbenie sv. archanjela Michaela: svätý archanjel Michael sa zjavil jednému vernému služobníkovi a sľúbil osobitné milosti tým, ktorí sa budú modliť týchto deväť privítaní. Svätý archanjel sľúbil, že každého, kto sa pomodlí tento deviatnik a pristúpi k svätému Prijímaniu, budú sprevádzať anjeli - z každého zboru jeden. Kto sa bude tento deviatnik modliť často, anjeli ho budú sprevádzať počas celého života a budú prosiť u Pána aj za vyslobodenie jeho zomrelých rodičov z očistca.


/Kto sa bude túto pobožnosť modliť celý mesiac, vyspovedá sa a prijme Telo a Krv Ježiša, získa plnomocné odpustky. Plnomocné odpustky získa i ten, kto sa vyspovedá a prijíma na: sviatok archanjela Michaela, Gabriela a Rafaela (29. 9.), sviatok (spomienku) anjelov Strážnych (2. 10.)/

Vstupná modlitba:
Bože, pomáhaj nám!
Pane, daj, aby sme túto modlitbu vykonali podľa tvojej svätej vôle.
Sláva Otcu…

1. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského chóru Serafínov obdaruj nás milosťou, aby sme túžili po dokonalosti. Amen.

2. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského zboru Cherubínov, obdaruj nás milosťou, aby sme kráčali cestou kresťanskej dokonalosti. Amen.

3. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského chóru Trónov, naplň naše srdcia duchom pravej a úprimnej kajúcnosti. Amen.

4. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského chóru Panstiev, obdaruj nás milosťou, aby sme dokázali ovládnuť svoje vášne. Amen.

5. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského chóru Mocností, ochráň naše duše od diabolských vášní. Amen.

6. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského chóru Síl, nedaj nám upadnúť do hriechov, ale chráň nás od každého zla. Amen.

7. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského chóru Kniežatstiev, naplň naše srdcia duchom spravodlivosti a úprimnej pokory. Amen.

8. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského chóru Archanjelov, obdaruj nás milosťou, aby sme vytrvali vo viere a dobrých skutkoch, ktorými si zaslúžime nebeskú slávu. Amen.

9. Otče náš... 1x 
    Zdravas´ Mária... 3x
    Sláva Otcu...
Pane, Bože náš, na príhovor svätého Michaela a nebeského chóru Anjelov, daj,aby nás oni sprevádzali počas celého nášho života a po smrti nás voviedli do večnej radosti v nebeskom Kráľovstve. Amen.

Otče náš... 1x (na počesť sv. archanjela Michaela)
Otče náš... 1x (na počesť sv. archanjela Gabriela)
Otče náš... 1x (na počesť sv. archanjela Rafaela)
Otče náš... 1x (na počesť sv. anjelov strážcov)

Prosba k sv. archanjelovi Michaelovi: Slávny svätý archanjel Michael! Ty si veliteľ nebeských zborov, tebe Boh zveril naše duše. Premohol si neposlušných anjelov, si pokorný sluha nebeského kráľa Ježiša Krista a náš spoľahlivý ochranca, plný nebeského svetla a čností. Prosíme ťa, vysloboď nás z každého zla, aby sme mohli kráčať cestou dokonalosti k Bohu a tak si zaslúžili jeho prisľúbenia.

Záverečná modlitba: Všemohúci a večný Bože, ty si v svojej preveľkej dobrote a milosrdenstve vybral za veliteľa svojej Cirkvi svätého archanjela Michaela. Daj, aby sme aj my, sprevádzaní jeho pomocou, zvíťazili nad všetkými nepriateľmi, v bezhriešnosti zotrvali až do smrti a tak predstúpili pred tvoj svätý trón. Prosíme ťa o to pre zásluhy Ježiša Krista. Amen.

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre