Litánie k nebeskému Otcovi

- tieto Litánie k Bohu Otcovi odovzdala Najsvätejšia Panna Mária mystičke Terézii z Konnersreuthu -

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta,  
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Bože, Otče, naša ochrana,
Náš Pán a vládca,
Naša nádej,
Naše svetlo,
Náš vodca,
Náš Abba,
Naše útočisko,
Naša jediná láska,
Naša radosť,
Náš stvoriteľ,
Náš udržiavateľ a živiteľ,
Náš svätý a nesmrteľný Bože,
Náš všemohúci Bože,
Náš vševediaci Bože,
Náš nekonečne dobrý Bože,
Náš predvídavý Bože,
Náš nadovšetko milovaný Bože,
Ty si stvoril pre človeka všetky užitočné veci,
Ty živíš vtáctvo a zvieratá,
Ty šatíš poľné ľalie a kvety,
Ty dávaš bohato rásť plodom zeme,
Ty vieš o každom našom vlase,
Ty všetko riadiš a usporadúvaš na úžitok človeka,
Ty pre dobro človeka dopúšťaš utrpenie a bolesť,
Ty nás cez kríž privádzaš k pokániu a zmene života,
Ty dopúšťaš prenasledovanie, aby nás odpútalo od vecí tohto sveta a privádzalo k poznaniu teba,
Ty podivuhodne prichádzaš na pomoc núdznemu čo ti dôveruje,
Obranca tých, ktorí v teba dúfajú,

Buď nám milostivý, odpusť nám, Bože Otče.


Od všetkého zla, ochraňuj nás, Bože Otče.
Od každého hriechu,
Od toho, aby sme ťa urazili a nemilovali,
Od nedôvery v tvoju prozreteľnosť,
Od každej netrpezlivosti,
Od strachu z kríža a bolesti,
Od reptania a kritiky,
Od každého útoku Zlého najmä v hodine smrti,
Od zbytočnej ustarostenosti,

Bože, Otče, aby sme dôverovali tvojej božskej prozreteľnosti ako deti, prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože, Otče, aby sme v šťastí i nešťastí vzývali tvoju božskú prozreteľnosť,
Bože, Otče, aby sme dokázali podriadiť našu vôľu tvojej svätej vôli,
Bože, Otče, aby sa naša láska v utrpení stávala vrúcnejšou,
Bože, Otče, aby sa naša trpezlivosť v každom protivenstve upevňovala,

Bože, nebeský Otče, uslyš nás 

Otče náš...

Pane, vypočuj moju modlitbu a moje volanie nech príde k tebe!

Masima
zdroj: Deväť dní s milujúcim Otcom

Zverejnenie komentára

0 Komentáre