Vzývanie Panny Márie

1. Ó, Mária, počatá bez poškvrny hriechu, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

2. Ó, Mária, naša nádej, zľutuj sa nad nami.

3. Panna Mária, Božia Rodička, pros za mňa Ježiša.

4. Mária, Matka milosti. Matka milosrdenstva, prosíme ťa, chráň nás od nepriateľa a prijmi nás v hodine smrti.

5. Panenská Matka, ty si nikdy nebola poškvrnená ani dedičným, ani osobným hriechom; odporúčam a zverujem ti čistotu môjho srdca.

6. Prečisté Srdce Márie, najsvätejšej Panny, vypros mi od Ježiša čistotu a poníženosť srdca.

7. Mária, Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

8. Matka moja, Mária, zachráň ma dnes od každého hriechu. Zdravas', Mária.

9. Ó, Mária, daj, aby som žil(a) v Bohu, s Bohom a pre Boha.

10. Ó, Mária, Božia Matka a Matka milosrdenstva, oroduj za nás a za zosnulých.

11. Matka lásky, bolesti a milosrdenstva, oroduj za nás.

12. Bolestná Panna Mária, matka všetkých kresťanov, oroduj za nás.


13. Pani moja, Matka moja, pamätaj, že som tvoj(a); ochraňuj ma ako tvoje vlastníctvo.

14. Ó, Mária, Panna, ty si vo svojom počatí bola nepoškvrnená; pros za nás Otca, ktorého Syna Ježiša
si z Ducha Svätého počala a porodila.

15. Nech je zvelebená svätá Božia Matka Mária.

16. Nech je zvelebené sväté a nepoškvrnené počatie preblahoslavenej Božej Matky Márie.

17. Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie.

18. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás.

19. Mária, Kráľovná kňazov, oroduj za nás a vyprosuj nám veľa svätých kňazov.

20. Mária, Matka sirôt oroduj za nás.

21. Mária!

22. So svojím milým Synom nech nás žehná Panna Mária.

23. Sedembolestná Matka Mária, oroduj za nás.

24. Máriino sladké Srdce, buď mi spásou.

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre