Sedem zámkov - modlitba svätej Gertrúdy

Sedem zámkov je modlitba, v ktorých sa kresťanská duša môže bezpečne zavrieť. K jednému smrteľne chorému hriešnikovi na lôžku, každý deň prichádzal istý pobožný človek a modlil sa s ním týchto Sedem zámkov. Keď sa blížil čas jeho smrti, jeden pustovník videl mnoho diablov, ako sa radujú, že idú pre jednu dušu, ktorá im patrí. Keď sa ale vracali naprázdno, pustovník sa spýtal, kdeže je tá duša? Hnevlivo odpovedali: "Leží zamknutá siedmimi zámkami, ktorá bola pre jedného dosť."


Modlitba
1. Ó, Všemohúci, večný Bože, ja biedna a nehodná hriešnica porúčam a zamykám teraz i na veky svoju hriešnu dušu v ochrane Najsvätejšej Trojice a v moc Tvojho nekonečného milosrdenstva. Amen.

2. Ó, Bože Adonai, ja biedna a nehodná hriešnica porúčam a zamykám teraz i na veky svoju hriešnu dušu v moc a opateru Tvojho večného Božstva a v zásluhy Tvojho svätého človečenstva. Amen.

3. Ó, Bože Emanuel, ja biedna a nehodná hriešnica porúčam a zamykám teraz i na veky svoju hriešnu dušu v zásluhy Tvojho svätého života a v moc prehorkého umučenia a Tvojej smrti. Amen.

4. Ó, svätý nesmrteľný Bože, ja biedna a nehodná hriešnica porúčam a zamykám teraz i na veky svoju hriešnu dušu do Tvojho požehnaného Božského Srdca a do hlbín Tvojich svätých piatich rán. Amen. 

5. Ó, nepremožiteľný víťazný Bože, ja biedna a nehodná hriešnica porúčam a zamykám teraz i na veky svoju hriešnu dušu v ochranu svätého kríža, skrze ktorý bolo Tvoje Božstvo a človečenstvo na Veľký piatok posvätené a bol skropený Tvojou najdrahšou Krvou. Amen.

6. Ó, hrozný Bože Sabaoth, ja biedna a nehodná hriešnica porúčam a zamykám teraz i na veky svoju hriešnu dušu v moc a milosť velebných sviatostí a v kňazské posväcovanie, ktoré vykonávajú po celom svete. Amen.

7. Ó, silný a mocný Bože, ja biedna a nehodná hriešnica porúčam a zamykám teraz i na veky svoju hriešnu dušu v orodovanie a zásluhy najblahoslavenejšej Panny Márie a všetkých svätých, v odpustky a milosti, ktoré sú po celom svete rozdávané a zaslúžené. Amen.

Aby tých Sedem zámkov nemohol nepriateľ otvoriť, zapečať ich jedným Otče náš, Zdravas´  Mária, Sláva Otcu.

Masima
zdroj: Modlitby svätej Gertrúdy

Zverejnenie komentára

0 Komentáre