Odporúčanie sa Matke Božej

Najsvätejšia a nepoškvrnená Panna, milostivá Matka moja, Mária! 
Matka Pána a jediného Spasiteľa, 
nebeská Kráľovná, 
nádej a ochrana hriešnikov, 
k Tebe sa dnes utiekam, ja najbiednejší zo všetkých.
K Tebe sa obraciam, Pani mocná, 
a vzdávam Ti vďaku za všetky mi preukázané milosti, 
zvlášť potom za tú, že si ma svojim mocným príhovorom 
zachránila od trestov pekelných, 
ktorých som si tak často už zaslúžil(a).


Milujem Ťa, láskavá Kráľovná, 
a z lásky k Tebe sľubujem, 
že Ti navždy slúžiť budem, 
a pričiním sa, aby Ťa tiež iní milovali. 
Vkladám do Teba celú svoju dôveru a mám nádej, 
že skrze Tvoj mocný príhovor budem spasený(á).
Prijmi ma za svojho služobníka (za svoju služobnicu), 
zastri ma svojím ochranným plášťom a súc tak mocná u Boha, 
zbav ma všetkého pokušenia, 
alebo mi aspoň vyžiadaj sily, aby som ich premohol(a). 
Ďalej prosím, vyžiadaj mi pravej lásky k Ježišovi 
a napokon šťastného vykročenia z tohto sveta. 

Ó, Matka moja, 
pre Tvoju lásku, ktorú si k Bohu chovala 
a ktorou doteraz planieš, 
prispej mi na pomoc po celú púť môjho života, 
zvlášť potom v hodinku smrti!
Neopúšťaj ma, kým ma neuvedieš do nebeskej blaženosti, 
kde budem na svojho Boha a Teba hľadieť, 
jemu vďaky vzdávať a milosrdenstvo jeho zvelebovať na veky vekov. 
Amen. 
Tak dúfam! Tak sa staň!

Pochválená a pozdravená buď najsvätejšia Sviatosť oltárna, od toho času až na veky!

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre