Deviatnik k Predrahej Krvi

(Modlitba sa recituje počas deviatich dní, počas deviatnika sa odporúča účasť aspoň na jednej svätej omši.)Ó, Predrahá Krv, prameň večného života, cena a výkupné za svet, posvätný kúpeľ našich duší. Klaniam sa tebe, ktorá bez prestania chrániš záujmy ľudí pred trónom najvyššieho milosrdenstva.

Ak by to bolo možné, chcem vynahradiť všetky urážky a nadávky, ktoré sa ti dostávajú od ľudí, najmä od tých, ktorí sa odvažujú rúhať. Kto by neoslavoval krv takej nesmiernej ceny, kto by nebol zapálený láskou pre Ježiša, ktorý ju vylial?

Čím by som bol, keby ma nevykúpila táto svätá krv, ktorú vyliala láska až do poslednej kvapky zo žíl môjho Spasiteľa?

Ó, nesmierna láska, ktorá si nám darovala taký balzam spásy. Ó, neoceniteľný balzam, pochádzajúci z prameňa nekonečnej lásky! Sľubujem, že všetky jazyky a všetci srdcia ťa budú chváliť, zvelebovať a vzdávať vďaky teraz, vždy, aj vo večnosti. Amen.

Otče náš... Zdravas´ Mária... Sláva Otcu...

Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre