Odovzdaj sa v úplnej dôvere svojmu Pánovi

19. novembra 1970 zomrel vo veku 88 rokov Don Dolindo Ruotolo, kňaz, ktorému P. Pio povedal: V tvojej duši je celé nebo. Jeho meno Dolindo znamená "bolestný" a jeho život bol skutočne naplnený bolesťou.

Ako dieťa, mladík, seminarista a kňaz, prežíval jedno pokorenie za druhým v takej miere, že o ňom platili slová jedného biskupa: Budete mučeníkom, ale mučeníkom v srdci, nie v krvi. 
P. Dolindo sa vo svojom obrovskom utrpení stával čoraz viac dieťaťom, ktoré sa viac a viac odovzdávalo nebeskému Otcovi.

"Som úplne úbohý, úplné nič! Moja moc je modlitba, mojim vládcom je Božia vôľa, ktorou sa nechávam viesť za ruku. Mojou istotou na hrboľatej ceste je nebeská Matka Mária!" tieto slová plné dôvery odmenil Boh zo svojej strany veľkou dôvernosťou, s akou hovoril s dušou tohto pokorného kňaza.

Až budeš čítať nasledovné slová, ktoré nám dáva sám Ježiš pre skúšky nášho života, čítaj ich, ako by ich dal len tebe osobne, ako by ich povedal len pre teba. 
Keď sa nám zdá, že Pán v loďke spí, znamená to, že v búrkach máme k nemu prichádzať plní dôvery, aby sme mu všetko odovzdali a očakávali pomoc len od neho.

Prečo sa tak ľahko znepokojujete? Prenechajte mi svoje starosti a všetko sa utíši. Hovorím vám pravdu: každý dôverný, naozaj totálny úkon odovzdanosti má ten účinok, ktorý si prajete a ktorý môže vyriešiť vaše tŕnisté situácie.

Odovzdať sa mi neznamená strachovať sa, znepokojovať a prepadať zúfalstvu a potom sa na mňa obrátiť sa vzrušenou modlitbou, aby som vám pomáhal. Odovzdať sa mi znamená pokojne zavrieť oči, odovzdať sa mi, aby som vás sám preniesol na druhý breh ako spiace dieťa v matkinom náručí.
Čo vás mätie a čo vám veľmi škodí, je vaše zbytočné mudrovanie a premýšľanie, vaša ustarostenosť a vaša tvrdohlavosť, že musíte za každú cenu urobiť všetko sami.

Ako veľmi môžem pôsobiť, keď sa na mňa duša obráti vo svojich materiálnych a duchovných potrebách, keď sa snaží pozerať sa na mňa a keď volá plná dôvery: Vezmi všetko do svojich rúk! Oveľa viac by mala zatvoriť svoje oči a odpočívať v mojej náruči.

Keď sa namáhate preto, aby ste dostali mnoho milostí, dostávate ich málo. 
Naopak, keď je vaša modlitba tichým odovzdaním, je ich veľmi veľa.

Keď trpíte, modlíte sa, aby som vám utrpenie odňal, ale presne podľa vašich predstáv. Obraciate sa na mňa, ale chcete, aby som sa prispôsobil vašim predstavám. Vtedy ste ako chorí, ktorí prosia lekára o liečbu, ale sami mu predpisujú jej spôsob a priebeh. 
Nerobte to tak, ale modlite sa, ako som vás to naučil v modlitbe Otče náš: 
Posväť sa meno tvoje, to znamená, buď oslávený v tejto mojej núdzi a ťažkosti.
Príď kráľovstvo tvoje znamená: nech všetko v nás a vo svete slúži k budovaniu tvojho kráľovstva.
Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi, to znamená: Prevezmi túto moju záležitosť a veď všetko tak, ako je to najlepšie pre večný aj skorý život. 
Keď mi skutočne poviete: Buď vôľa tvoja, alebo: Postaraj sa o všetko, vtedy zasiahnem celou svojou všemohúcnosťou a vyriešim tie najkomplikovanejšie situácie.

Keď vidíš, že situácia sa ešte viac zhoršuje, namiesto aby sa zlepšovala, neznepokojuj sa. Opäť zavri oči a s veľkou dôverou mi povedz: Buď vôľa tvoja, Pane, vezmi všetko do svojich rúk. 
A ja ti sľubujem, že sa postarám a zasiahnem ako lekár s celou svojou božskou mocou. A keď to bude potrebné, urobím aj zázrak. 
A keď sa aj potom všetko zhoršuje, zatvor opäť oči svojej duše a opäť povedz: Vezmi všetko do svojich rúk! A ja ťa ubezpečujem: o všetko sa postarám.

Ustarostenosť, nepokoj a vôľa premýšľať o následkoch nejakej veci sú proti ozajstnej odovzdanosti! Je to ako detská tvrdohlavosť, ako keď deti žiadajú od matky, aby sa starala o ich potreby, ale v skutočnosti chcú urobiť všetko samy a svojimi nápadmi a náladami len kazia matkinu pomoc ... 
Zatvorte oči svojho Ja a dovoľte mi pôsobiť. Pokojne zatvorte oči a vnútorný pohľad obráťte úplne a len ku mne, myšlienky na budúcnosť zažeňte, tak ako to robíte s pokušením.

Jednoducho odpočívajte vo mne, verte v moju dobrotu a ja vám pri svojej láske prisahám, že keď mi v tomto rozpoložení poviete: Vezmi všetko do svojich rúk, ja všetko prevezmem, darujem vám útechu, oslobodím vás a povediem vás. 

Aj keď vás budem musieť viesť inou cestou, než chcete vy, aj tak vás ponesiem vo svojej náruči, pretože neexistuje účinnejší liek ako zásah mojej lásky. Ale uvedomte si jedno: Ja môžem prevziať všetko len vtedy, keď vy svoj vnútorný zrak obrátite ku mne, len keď dokonale chcete to, čo ja, a dokonale dôverujete. Áno, keď sa mi úplne zveríte.

Budete mať bezsenné noci, keď budete chcieť všetko odhadnúť, všetko vypátrať, na všetko myslieť. Tak sa spoliehate len na ľudské sily, na seba samého, a čo je horšie - na iných ľudí tým, že sa spoliehate na ich zásah. To prekáža mojim plánom, ktoré s vami mám. 
Ó, ako veľmi si od vás prajem úplnú odovzdanosť! Prajem si ju, aby som vás mohol obdarovať. A ako veľmi ma zarmucuje, keď vás vidím znepokojených a zúfalých!
A práve o to usiluje satan: za každú cenu vás chce znepokojiť, aby vás mohol vymaniť z môjho pôsobenia a z mojej lásky - aby ste sa úplne oddali ľudskému zmýšľaniu a iniciatívam. Preto, dôverujte mi! Odpočívajte vo mne!

Vo všetkom sa mi odovzdajte! Zázraky pôsobím v tej miere, v akej sa mi odovzdáte, a v miere, v akej opovrhujete sami sebou. Keď ste v úplnej "chudobe", darujem vám poklady milosťou!
Keď máte svoje vlastné pramene pomoci, aj keď len v niektorých veciach, ste len v prirodzenej rovine a prenechávate veciam prirodzený priebeh, ktorý satan často narúša.

Ten, kto všetko sám zvažuje a posudzuje, nikdy nezažil a nikdy neurobil zázraky, 
ani nikto zo svätých nie. 
S BOHOM pracuje len ten, kto sa BOHU úplne odovzdáva!

Vždy, keď si všimnete, že sa všetko ešte viac zamotáva, potom so zavretými očami svojej duše vyslovujte: Ježišu, vezmi všetko do svojich rúk! A úplne sa odvráťte od svojho Ja, pretože váš nepokojný rozum vám všetko len sťažuje, až mi nakoniec prestanete úplne dôverovať. Robte to tak čo najčastejšie vo všetkých vašich ťažkostiach. Robte to tak všetci, a uvidíte veľké, nikdy nekončiace zázraky. 

Zázraky, ktoré nebudú navonok vyzerať senzačne, ale pre vás budú veľké a budú posilňovať vašu dôveru a lásku ku mne. Ja, váš Boh, sa postarám. Uisťujem vás o tom!

Vždy sa modlite s týmto postojom a s touto odovzdanosťou a budete mať veľký vnútorný pokoj a budete žať naozajstné plody mojej lásky, a to aj vtedy, keď vám darujem milosť obeti a lásky, ktorá so sebou prináša utrpenie. 

Zdá sa vám to nemožné? Opäť zavrite oči a z celej duše povedzte: 
Ježišu, vezmi všetko do svojich rúk!

Nebojte sa, naozaj sa o vás postarám! Potom budete oslavovať moje meno tým, že sa úplne ponížite. Všetky vaše modlitby nemajú takú cenu ako jediný skutok dôveryplnej odovzdanosti. 

Neexistuje účinnejšia novéna ako táto: Ježišu, celkom sa Ti odovzdávam, vezmi všetko do svojich rúk a postaraj sa o všetko.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre