Modlitba pred krížom v časoch núdze od Mélanie Calvatovej z La Salette

Mélanie Calvat si vybrala Matka Božia, Panna Mária, ako svoju vizionárku, keď sa v polovici devätnásteho storočia zjavila v alpskej La Salette, aby oznámila svetu svoje posolstvá.

Modlitba pred krížom v časoch núdze

Večný Otče, pozri, Tvoj Syn Ježiš Kristus bol pre nás ukrižovaný! 
Maj s nami zľutovanie pre Jeho meno, s nami, úbohými hriešnikmi, 
pretože sa s ľútosťou obraciame k Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. 

Dotkni sa nás, maj zľutovanie s nami, ktorí sme súčasťou Tvojho dedičstva. 
Pane, neruš zväzok, ktorý si uzavrel: Modlitbu, ktorou Tvoje deti mieria k Tebe.

Áno, je pravda, že sme svojim bezprávím rozhnevali Tvoju spravodlivosť, 
ale Ty, môj Bože, ktorý si od prirodzenosti dobrý, 
nechaj zažiariť veľkosť svojho nekonečného milosrdenstva. 


Pane, keby si uchovával v pamäti naše zlé činy, kto by obstál? 
Pane, vyznávame, že sme veľmi vinní a že naše hriechy zvolávajú na nás tresty. 
Ty ale, Pane, ktorý si dovolil, aby sme Ťa denne nazývali svojím Otcom, 
pozri na veľkú zarmútenosť svojich detí a zachráň ich pred týmito ťažkými trestami.

Ó môj Bože, daj, nech zavládne milosť, skrze zásluhy Ježiša Krista. 
Daj, nech zavládne milosť z lásky, ktorú máš sám k sebe! 
Odpusť nám z lásky k Panne Márii, "našej Mamičke"!
Spomeň si, Pane, že sme nazývaní Tvojím ľuďom, maj zľutovanie s ľudskou pochabosťou. 
Vyšli lúč svojho božského svetla, aby rozptýlil tmu nášho rozumu.
A naše duše, ktoré sa polepšia, nech zmenia svoje cesty 
a už ďalej nenasycujú srdce svojho Boha horkosťou!

Pane, len ruka Tvojho nekonečného milosrdenstva nás môže zachrániť pred toľkým bičovaním. 
Pane, sme skľúčení vnútorným aj vonkajším zármutkom, maj s nami zľutovanie!
Pane, odvráť svoju tvár od našich hriechov a pozri na Ježiša Krista, 
ktorý Ti podal zadosťučinenie tým, že za nás trpel a zomrel. 
On je Tvoj Syn! 
Tak budeme oslavovať Tvoje nekonečné milosrdenstvo.

Pane, vyslyš nás skoro, pretože inak nás naša odvaha rýchlo opustí, 
lebo sme upadli do úbohého stavu!
Pane, daj nám pocítiť svoje milosrdenstvo, lebo dúfame len v Teba, 
ktorý si náš Otec, náš Stvoriteľ, 
a ktorý tých, ktorí sú navždy Tvojimi, musíš chrániť a zachrániť. Amen.

Bl. Melanie Calvatová, Castellammare, február 1884


Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre